Аудио зохиол

Хамба лам Х.Баасансүрэн ”Зүрхийг тань дайлъя” /6-р хэсэг/

Хамба лам Х.Баасансүрэн ”Зүрхийг тань дайлъя” /5-р хэсэг/

Хамба лам Х.Баасансүрэн ”Зүрхийг тань дайлъя” /4-р хэсэг/

Хамба лам Х.Баасансүрэн ”Зүрхийг тань дайлъя” /3-р хэсэг/

Хамба лам Х.Баасансүрэн ”Зүрхийг тань дайлъя” /2-р хэсэг/

Хамба лам Х.Баасансүрэн ”Зүрхийг тань дайлъя” /1-р хэсэг/

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Т.Бум-Эрдэнийн зохиол ”НУРАМ” тууж /төгсгөлийн 12-р хэсэг/

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Т.Бум-Эрдэнийн зохиол ”НУРАМ” тууж /11-р хэсэг/

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Т.Бум-Эрдэнийн зохиол ”НУРАМ” тууж /10-р хэсэг/

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Т.Бум-Эрдэнийн зохиол ”НУРАМ” тууж /9-р хэсэг/

А.Эрдэнэ-Очир “АЯЛАГХАН ЗАЛУУ НАС МИНЬ”

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Т.Бум-Эрдэнийн зохиол ”НУРАМ” тууж /8-р хэсэг/

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Т.Бум-Эрдэнийн зохиол ”НУРАМ” тууж /7-р хэсэг/

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Т.Бум-Эрдэнийн зохиол ”НУРАМ” тууж /6-р хэсэг/

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Т.Бум-Эрдэнийн зохиол ”НУРАМ” тууж /5-р хэсэг/

Go to top of page