Аудио зохиол

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”Ижилгүй заяа” өгүүллэг

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”Ангарай” өгүүллэг

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”Эргэн дурсахад” өгүүллэг

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”Хонины морь” өгүүллэг

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”Миний аав захирал” өгүүллэг

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”Боб” өгүүллэг

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”Аавтай минь бүжиглээч” өгүүллэг

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”Цав цагаан” өгүүллэг

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”Таван стакан архи” өгүүллэг

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”Аргамжаа алсрахгүй” өгүүллэг

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”Хоолны ширээ” өгүүллэг

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”Бурхан минь та надад юу өгчихөө вэ?” өгүүллэг

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”ҮР МИНЬ” өгүүллэг Өгүүлэгч О.Батсүх

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”ЭРГЭЛТ” өгүүллэг

МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Түмэнбаярын Бум-Эрдэнийн зохиол ”ГАГНААС” өгүүллэг