Харьцуулсан инфографик: Эрдэнэт үйлдвэр, Оюутолгой ордын аль нь Монгол Улсад ашигтай вэ?

Монгол Улсын эдийн засагт томоохон нөлөө үзүүлдэг "Эрдэнэт" үйлдвэр болон Оюутолгойн ордыг харьцуулсан тоон мэдээллийг үзнэ үү.

Go to top of page