Харьцуулсан инфографик: Эрдэнэт үйлдвэр, Оюутолгой ордын аль нь Монгол Улсад ашигтай вэ?

Монгол Улсын эдийн засагт томоохон нөлөө үзүүлдэг "Эрдэнэт" үйлдвэр болон Оюутолгойн ордыг харьцуулсан тоон мэдээллийг үзнэ үү.

Database Error

____ _________ ______ ________ _________

news.zindaa.mn

Go to top of page