Инфографик: Энэ жилийн тариалалт ба ургац

Хавар ирж, тариа ногооны  ажил эхэлж байна. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас мэдээлж буйгаар энэ онд улсын хэмжээгээр  нийтдээ 400.8 мянган  га-д тариалалт хийнэ гэжээ. Харин хэдий хэмжээний талбайд ямар  ямар тариа, ногоо тарихаар төлөвлөж байгааг дараах графикаас харна уу. 

Database Error

____ _________ ______ ________ _________

news.zindaa.mn

Go to top of page