Аймгийн Засаг дарга С.Насанбатын санаачилгаар шинэ жилийн баярыг угтан “Цэвэр цэмцгэр хот” аяныг зохион явуулж байна. Тус аяны хүрээнд Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хөрөнгө оруулалтыг аймагтаа татан Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газартай хамтран ажилгүй буюу орлого багатай иргэдийг түр ажлын байраар хангах, хотын гадна тойрогт болон хороолол дунд зориулалтын бус газарт үүссэн хог хаягдлыг бууруулах, цэвэр цэмцгэр орчныг бүрдүүлэх, хотын төвийн хорио цээрийн бүс нутагт орсон мал амьтадтай ажиллах, гэрэлтүүлэг, хаягжуулалт зэрэг нийт 8-н ажилд 534-н иргэнийг аймгийн хэмжээнд ажиллуулж байна. Эдгээр иргэдийг өнөөдөр /2017.12.18/ Залуучууд театрын дугуй зааланд цуглуулж сургалтад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, орон нутагт хэрэгжиж байгаа ажлын байрыг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг хөгжүүлэх, ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлж санхүүгийн дэмжлэг олгох зэрэг хөтөлбөрүүдийн талаарх танилцуулгыг хийж харилцан санал солилцсон байна.