Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг “Төв хүлээлгийн танхим”-аа засварлаж, ая тухтай орчныг бүрдүүлжээ. Тус хүлээлгийн танхимын засварын гүйцэтгэлтэй /2018.08.02/ аймгийн удирдлагууд танилцлаа.

Урьд нь хөрөнгө мөнгөний асуудлаас шалтгаалан уг хүлээлгийн танхимыг шилэн хаалтаар хувааж, хурлын танхим зэрэг зориулалтын бусаар ашиглаж байсан бөгөөд тохь тухгүй орчин өвчтөн, үйлчлүүлэгчдийг угтдаг байсан. Харин “Төв хүлээлгийн танхим”-ыг бүрэн засварлаж, зориулалтын дагуу ашиглаж эхлэхэд салбар яам болон аймаг, орон нутгийн удирдлагууд ихээхэн анхаарч, ажил хэрэг болгосонд Нэгдсэн эмнэлэгийн удирдлагууд, эмч, мэргэжилтнүүд болон иргэд баяртай байна.

Цаашид тус хүлээлгийн танхимд хөтөч сувилагч болон нээлттэй утсыг ажиллуулахаар төлөвлөсөн тухай аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн ерөнхий эмч Б.Эрдэнэтулга хэлэв.