Сонгон шалгаруулалтгүй томилогдсон 42 даргатай ТАНИЛЦ

Т.Давааням | Zindaa.mn
2022 оны 01 сарын 23

Төрийн албаны зөвлөлөөс 2022 оны эхнээс сонгон шалгаруулалтгүй томилогдсон албан тушаалтныг чөлөөлөх шийдвэр гаргасан билээ.

Өөрөөр хэлбэл, Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн хүрээнд томилогдсон 42 албан тушаалтныг чөлөөлөхөөр байгаа юм. 

Сануулахад, Хөдөлмөрийн тухай (шинэчилсэн найруулга) хууль 2022 оны нэгдүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчлэх болсон, төрийн албаны тусгай шалгалтыг халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан зохион байгуулах боломж бүрдсэнтэй холбогдуулан Төрийн албаны зөвлөлийн 2021 оны арванхоёрдугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар “Албан тушаалын сул орон тоог нөхөх зарим арга хэмжээний тухай” 411 дүгээр тогтоолыг баталсан билээ.

Тогтоолоор төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлгүй, хууль, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангаагүй сонгон шалгаруулалтгүйгээр томилогдсон албан хаагчийг 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон албан үүргээс нь чөлөөлөхийг төрийн байгууллага, Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлүүдэд үүрэг болгосон юм.

Түүнчлэн Хөдөлмөрийн тухай хууль шинээр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр зөвлөмжийн дагуу иргэнтэй байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ, контрактын гэрээг дуусгавар болгох, цаашид энэ үндэслэлээр гэрээ байгуулахгүй, сунгахгүй байхыг даалгав.

Улмаар дээрх үүргийн дагуу албан хаагчийг чөлөөлсөн сул орон тоог сонгон шалгаруулалт явуулж, нөхсөнөөр Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдах юм.

Сонгон шалгаруулалтыг явуулахдаа нээлттэй зарлаж, хууль болон тухайн албан тушаалын тодорхойлолтод тусгай шаардлагыг хангасан төрийн албан хаагч, төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй иргэд сонгон шалгаруулалтад тэгш оролцох, нээлттэй өрсөлдөх боломжийг бүрдүүлэх арга хэмжээг авахад анхаарч ажиллахыг үүрэг болгосон билээ.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Улсын Дээд шуухийн Тамгын газар

Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга

АА-3

6/10/2021 665

Содномцэрэн Заяадэлгэр

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

2

Улсын их хурлын тамгын газар

Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга

AA-2

2021.11.22, 771 дугээр захирамж

Цэрэндорж Жамбалдорж

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

3

Улсын их хурлын тамгын газар

Хууль, газрын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Төрийн 6айryулалтын байнгын хорооны зевлех

АА-3

2020.09.10, 582 дугаар эакиР амж

Батбаяр Хатантуул

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

4

Улсын их хурлын тамгын газар

Хууль, эрх зуйн газрын Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэтсийн Уйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны ахлах зевлех

АА-3

2020.12.18, 843 дугаар захирамж

Батсух Гандулам

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

5

Улсын их хурлын тамгын газар

Хууль, эрх зуйн газрын Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Эдийн эастийн байнгын хорооны ахлах зевлех

АА-3

2020.09.10, 582 дугаар Р захи рамж

Дамдиндорж Мягмарцэрэн

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

6

Улсын их хурлын тамгын газар

Хууль,эрх зуйн газрын Эрх зуйн дун шинжилгээний хэлтсийн ахлах зевлех

АА-3

2020.09.10, 582 дугаар эахирамж

Сэрээтэр Доржханд

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

7

Улсын их хурлын тамгын газар

Хуyль,эрх зуйн газрын Эрх эуйн дүн шинжилгээний хэлтсийн ахлах зевлех

АА-3

2020.09.10, 582 дугаар Р захирамж

Санжпэрлээ Энхцэцэг

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

8

Улсын их хурлын тамгын газар

Хyyль,эрх зуйн газрын Эрх эуйн дүн шинжилгээний хэлтсийн ахлах зевлех

АА-3

2020.10.14, 665 дугаар Р эахирамж

Ганболд Золжаргал

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

9

Улсын их хурлын тамгын газар

Хяналт шалгалт, унэлгээний газрын Тесвийн хяналт, шинжилгээний хэлтсийн ахлах зевлех

АА-3

2021.03.10, 177 дугаа р захирамж

Шагдар Батцэнгэл

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

10

Улсын их хурлын тамгын газар

Гадаад харилцааны хэлтсийн ахлах зевлех

АА-3

2021.02.05, 107 дугаар захирамж

Баяртогтох Энx-Ундрам

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

11

Терийн албаны зевлел

Ажлын албаны Хуний неецийн удирдлага, аудитын газрын дарга

АА-3

Терийн албаны зевлелийн даргын тyшаал 2021.08 16 Б/65

Баяр Пурэвдагва

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

12

Санхуугийн зохицуулах хороо

Захиргаа удирдлагын газрын даргын үүргийг тур орлон ryйцэтгэгч

АА-3

2021 .8.16 №Б/72

Доржийн Энхбаатар

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

13

Сонryулийн еренхий хорооны дэргэдэх Мэдээлэл технологийн тев

Захирал

AA-2

СЕХ-ны даргын 2020.8.18-ны Б/12 дугаар захирамж СЕХ-ны даргын 2021.02.08-ны Б/ОЗ дугаар захирамж СЕХ-ны 2021.8.13-ны 67 дугаар тогтоол

Хурэлчулууны Баясгалан

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

14

Сонryулийн хо еренхий ~ дэргэдэх Мэдээлэл технологийн тев

Техник хангамж, засварын хэлтсийн даpга

АА-3

2021.10.14 Б/14

Батчулууны Батсайхан

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

15

Сонryулийн еренхий хорооны дэргэдэх Мэдээлэл технологийн тев

3ахиргаа, санхуугийн хэлтсийн дарга

АА-3

2021.10.11 Б/11

 

Бат-Эрдэнийн Ууганцэцэг

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

16

Ундэсний статистикийн хороо

Тооллого егегдлийн шинжилгээний газрын даргын албан уургийг тур орлон гуйцэтгэгч

АА-3

2021.10.01 6/217

Шагдар Ариyнболд

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

17

ЗГXЭГ

Захиргаа, хуний неецийн удирдлагын газрын дарга

АА-2

2020.08.25 №183

Даваадорж Бaлжинням

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

18

ЗГХЭГ

Бодлого телевлелтийн газрын дарга

АА-2

2020.08.24 №184

Пурэв Зохихсурэн

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

19

ЗГХЭГ

Терийн ёслолын газрын дарга

АА- 2

2020.10.28 №251

Энхболд Одмөнх

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

20

ЗГХЭГ

Архив, нууц, албан хэрэг хетлелтийн хэлтсийн дарга

АА-З

2020.08.24 №182

Даваасурэн Болор-Эрдэнэ

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

21

Боловсрол, шинжлэх ухaаны яам

Терийн нарийн бичгийн дарга

ТЗ- 15

2021.10.20 №330

Лхагва Цэдэвсурэн

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

22

Соёлын яам

Соёлын яамны Терийн нарийн бичгийн дарга

ТЗ-15

°Ажилд тур томилох тухай" 3асгийн газрын 2021 оны 9 дугээр сарын 291 дугээр топоол

Санжаадорж Оюунбилэг

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

23

Хунс, хедее аж ахуй, уйлдвэрийн хенген яам

Терийн нарийн бичгийн дарга

ТЗ-15

2020.05.20 No187

Темер-Уяа Жамбалцэрэн

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

24

Эруул мэндийн яам

Терийн нарийн бичгийн дарга

TЗ-15

2021 .02.10 №З6

Цэвэгмид Эрдэмбилэг

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

25

Биеийн тамир, спортын улсын хороо

агентлагийн дарга

ТЗ-14

2020.08.19 №64

Цэрэнжанхар Шаравжамц

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

26

Газар зохион байryулалт, геодези, зурагзуйн газар

агентлагийн дарга

ТЗ-14

2021.11.24 №358

Ананд Энхманлай

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

27

Гэр бул, хуухэд, залуучуудын хегжлийн газар

агентлагийн дарга

ТЗ-14

2021 .03.03 №55

Ганзориг Батдорж

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

28

Иргэний нисэхийн еренхий газар

агентлагийн дарга

TЗ-14

2021.11.24 №357

Содномцэрэн Менхнасан

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

29

Мал, эмнэлгийн еренхий газар

агентлагийн дарга

TЗ-14

2021.03.31 №84

Бааcaн Ганзориг

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

30

Соёл, урлагийн газар

агентлагийн дарга

TЗ-14

2020.08.12 №56

Цэнд-Аюуш Нацагдолгор

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

31

Стандарт, хэмжил зуйн газар

агентлагийн дарга

TЗ-14

2020.08.25 №78

Болдбаатар  Билгүүн

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

32

Терийн худалдан авах ажиллагааны газар

агентлагийн дарга

ТЗ-14

2020.01.31 №13 EC-ын захирамж

Х.Улам-Өрнөх

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

33

Усны газрын дарга

агентлагийн дарга

ТЗ-14

Засгийн газрын топоол 2020.12.30 №264

Шар Мягмар

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

34

Ундэсний геологийн алба

агентлагийн дарга

ТЗ-14

2020.08.19 №67

Ойдов Чулуун

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

35

Ундэсний хегжлийн газрын дарга

агентлагийн дарга

ТЗ-14

2020.12.30 №263

Ханджав Батжаргал

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

36

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар

агентлагийн дарга

TЗ-14

2020.07.22 №27

Батцэнгэл Болор-Эрдэнэ

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

37

Хегжлийн бэрхшээлтэй хуний хегжлийн еренхий газар

агентлагийн дарга

TЗ-14

2020.09.16 №110

Эрдэнэ-Очир Тамир

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

38

Хеделмер, халамжийн уйлчилгээний еренхий газар

агентлагийн дарга

TЗ-14

2021 .03.31 №86

Лхагвасүрэн Дашдэмбэрэл

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

39

Шударга ерселдеен хэрэглэгчийн телее газар

агентлагийн дарга

TЗ-14

2020.08.19 №66

Бат-Өлзий Бат-Эрдэнэ

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

40

Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалт ын газар

агентлагийн дарга

TЗ-14

2021.03.03 №55

Батменх Цэцэгсайхан

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

41

3амын-Үүд челеет бус

Челеет бүсийн захирагч

TЗ-14

Шадар сайдын тушаал 2021.1.06 №02

Алтай Энхзул

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

42

Улаанбаатар хотын эахирагчийн ажлын алба

Улаанбаатар хотын Еренхий менежер бегеед Захирагчийн ажлын албаны дарга

TЗ-14

Нийслэлийн Засаг даргын 2021.11.17-ны едрийн Б/76 дугаар захирамж

Даваагийн Ганболд

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт узуулэх серег нелееллийг бууруулах тухай хууль 3 дугаар зуйлийн 3.2 дахь хэсэг

Сэтгэгдэл ( 3 )

Сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
Иргэн(202.126.88.237) 2022 оны 01 сарын 23

Ардчилал гэж донгосдог монголчууд нь америк ах нараасаа бензинээ ба дизелээ ав эсвэл явган алх.

0  |  0
ДОЛГОРМАА(66.181.191.216) 2022 оны 01 сарын 23

СЯ-НЫ ТНБД ХҮҮХЭН ЧИНЬ ”ШУЛАМ” НЯМДОРЖИЙН НУУДГАЙ НЬ ШҮҮ ДЭЭ.

1  |  0
Монгол төрөөс зайл!!(202.9.46.65) 2022 оны 01 сарын 23

За эднийг чөлөөлтөл нь шаардана шүү!! Тэр Соёлын яамны ТНБД гэж хорооллын Нарангийн энгэрийн 28-р сургууль, Худалдааны техникумийн нябо-гийн анги төгссөн, буузны гуанзны хүүхэнг бүүр ч ховхорч зайлтал нь шаардана шүү. Ичиж амьдраарай. Юун соёл урлаг хариуцах вэ тэр халтар яачка зайлаачэээ!!!

1  |  0
Top