Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3122 3148 3122 3132
2.6 (0.1%)
EUR 3213 3394 3213 3380
7.4 (0.2%)
CNY 464.3 475.8 464.3 473.9
1.2 (0.3%)
RUB 42 67.6 42.9 67.6
0.2 (0.3%)
JPY 22.65 23.72 22.7 23.63
0.2 (0.7%)
GBP 3747 3947 3762 3931
32.0 (0.8%)
CHF 3183 3356 3195 3343
19.6 (0.6%)
KRW 2.27 2.5 2.36 2.48
0.0 (1.3%)
HKD 395 402.8 396.2 401.5
0.3 (0.1%)
AUD 2087 2236 2095 2227
9.3 (0.4%)
CAD 2362 2463 2371 2454
2.4 (0.1%)
SGD 2207 2297 2216 2288
6.6 (0.3%)
NZD 1897 2044 1905 2036
14.5 (0.7%)
XAU 194230.13 194230.13 194230.13 194230.13
-549.0 (-0.3%)
XAG 2029.27 2029.27 2029.27 2029.27
-31.6 (-1.5%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,122.00 3,132.00 3,122.00 3,148.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,231.00 3,376.00 3,231.00 3,386.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,771.00 3,919.00 3,760.00 3,931.00
0.0 (0.0%)
RUB 39.90 72.60 39.90 72.60
0.0 (0.0%)
CNY 464.00 474.00 464.00 476.00
0.0 (0.0%)
KRW 2.3600 2.4900 2.2800 2.4900
0.0 (0.0%)
CAD 2,365.00 2,453.00 2,358.00 2,460.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,904.00 2,041.00 1,898.00 2,047.00
0.0 (0.0%)
AUD 2,092.00 2,229.00 2,086.00 2,236.00
0.0 (0.0%)
JPY 22.79 23.61 22.74 23.68
0.0 (0.0%)
HKD 393.00 405.00 392.00 406.00
0.0 (0.0%)
SGD 2,217.00 2,295.00 2,206.00 2,304.00
0.0 (0.0%)
CHF 3,186.00 3,340.00 3,173.00 3,340.00
0.0 (0.0%)
AUG 183,685.57 0 0 0 0
AGG 2,107.87 0 0 0 0
SEK 295.00 319.00 293.00 319.00
0.0 (0.0%)
TRY 170.00 192.00 168.00 200.00
0.0 (0.0%)
THB 86.20 90.20 84.50 91.10
0.0 (0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Хаан банк 3122 3148 3122 3132
Худалдаа Хөгжил 3,122.00 3,132.00 3,122.00 3,148.00
Top