Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3487 3514 3487 3497
2.2 (0.1%)
EUR 3731 3967 3731 3951
15.3 (0.4%)
CNY 512.4 528.3 512.4 526.2
0.8 (0.2%)
RUB 44.4 57.5 45.3 56.4
0.2 (0.4%)
JPY 26.13 28.1 26.23 27.99
0.0 (0.0%)
GBP 4182 4439 4199 4421
-7.8 (-0.2%)
CHF 3703 3999 3717 3983
44.2 (1.2%)
KRW 2.69 2.99 2.79 2.96
0.0 (0.4%)
HKD 441 449.3 442.8 447.5
0.1 (0.0%)
AUD 2372 2609 2382 2598
15.3 (0.6%)
CAD 2557 2705 2568 2694
21.2 (0.8%)
SGD 2600 2752 2610 2741
3.1 (0.1%)
NZD 2160 2394 2169 2385
-0.7 (-0.0%)
XAU 216132.5 216132.5 216132.5 216132.5
1,318.6 (0.6%)
XAG 2527.11 2527.11 2527.11 2527.11
35.2 (1.3%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Хаан банк 3487 3514 3487 3497
Top