Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,426.00 3,434.00 3,426.00 3,444.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,692.00 3,771.00 3,692.00 3,786.00
0.0 (0.0%)
GBP 4,310.00 4,391.00 4,310.00 4,409.00
0.0 (0.0%)
RUB 35.30 40.00 33.54 40.50
0.0 (0.0%)
CNY 478.00 483.50 478.00 484.70
0.0 (0.0%)
KRW 2.6100 2.6800 2.5200 2.6900
0.0 (0.0%)
CAD 2,519.00 2,564.00 2,509.00 2,574.00
0.0 (0.0%)
NZD 2,095.00 2,170.00 2,087.00 2,179.00
0.0 (0.0%)
AUD 2,254.00 2,330.00 2,254.00 2,339.00
0.0 (0.0%)
JPY 23.25 23.64 23.25 23.73
0.0 (0.0%)
HKD 438.00 440.00 436.00 442.00
0.0 (0.0%)
SGD 2,551.00 2,597.00 2,541.00 2,607.00
0.0 (0.0%)
CHF 3,898.00 4,000.00 3,882.00 4,000.00
0.0 (0.0%)
AUG 225,479.42 0 0 0 0
AGG 2,665.94 0 0 0 0
SEK 322.00 339.00 312.00 339.00
0.0 (0.0%)
TRY 115.00 123.00 114.00 128.00
0.0 (0.0%)
THB 96.80 101.10 94.90 102.10
0.0 (0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Худалдаа Хөгжил 3,426.00 3,434.00 3,426.00 3,444.00
Top