Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2695.0 2710.0 2695.0 2705.0
-0.1 (-0.0%)
EUR 2953.0 3029.0 2947.0 3023.0
1.7 (0.1%)
CNY 382.5 388.0 382.5 387.5
0.4 (0.1%)
RUB 41.69 45.36 41.69 43.86
0.2 (0.5%)
JPY 24.55 25.3 24.57 25.26
0.0 (0.2%)
GBP 3443.0 3543.0 3439.0 3535.0
8.9 (0.3%)
CHF 2685.0 2804.0 2694.0 2799.0
-2.3 (-0.1%)
KRW 2.257 2.37 2.267 2.364
0.0 (0.4%)
HKD 340.8 348.6 341.8 348.4
-0.1 (-0.0%)
AUD 1801.0 1895.0 1804.0 1884.0
-2.1 (-0.1%)
CAD 2005.0 2103.0 2011.0 2088.0
3.2 (0.2%)
SGD 1933.0 2028.0 1938.0 2020.0
1.1 (0.1%)
SEK 243.0 298.0 243.0 298.0
1.6 (0.6%)
AUG 3939210.0 3982200.0 3939210.0 3982200.0
-7,884.5 (-0.2%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2689 2708 2689 2705
-0.1 (-0.0%)
EUR 2938 3023 2938 3023
1.7 (0.1%)
CNY 382.7 387.5 382.7 387.2
0.4 (0.1%)
RUB 41.1 43.7 41.5 43.3
0.2 (0.5%)
JPY 24.53 25.26 24.53 25.26
0.0 (0.2%)
GBP 3430 3532 3437 3525
8.9 (0.3%)
CHF 2686 2782 2691 2776
-2.3 (-0.1%)
KRW 2.23 2.35 2.25 2.35
0.0 (0.4%)
HKD 342.5 346.1 342.5 346.1
-0.1 (-0.0%)
AUD 1797 1883 1801 1879
-2.1 (-0.1%)
CAD 2013 2072 2017 2068
3.2 (0.2%)
SGD 1958 2014 1962 2010
1.1 (0.1%)
NZD 1688 1773 1692 1769
-2.8 (-0.2%)
XAU 127287.4 127287.4 127287.4 127287.4
-253.9 (-0.2%)
XAG 1393.54 1393.54 1393.54 1393.54
-10.4 (-0.7%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,698.00 2,705.00 2,698.00 2,710.00
0.0 (0.0%)
EUR 2,931.00 3,048.00 2,931.00 3,048.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,432.00 3,554.00 3,422.00 3,565.00
0.0 (0.0%)
RUB 41.20 43.50 41.20 43.90
0.2 (0.5%)
CNY 383.50 387.80 383.50 388.10
0.4 (0.1%)
KRW 2.2600 2.4000 2.2300 2.4000
0.0 (0.4%)
CAD 2,010.00 2,083.00 2,004.00 2,089.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,673.00 1,782.00 1,663.00 1,793.00
0.0 (0.0%)
AUD 1,791.00 1,897.00 1,786.00 1,903.00
0.0 (0.0%)
JPY 24.46 25.40 24.39 25.40
0.0 (0.2%)
HKD 340.00 353.00 338.00 355.00
-0.1 (-0.0%)
SGD 1,959.00 2,026.00 1,947.00 2,038.00
0.0 (0.0%)
CHF 2,677.00 2,798.00 2,666.00 2,806.00
0.0 (0.0%)
AUG 124,692.65 0 0 0 0
AGG 1,299.71 0 0 0 0
SEK 263.00 288.00 261.00 288.00
1.6 (0.6%)
TRY 461.00 491.00 443.00 511.00
0.1 (0.0%)
THB 85.90 93.90 84.20 94.80
-0.0 (-0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2700 2710 2700.00 2706.00
0.0 (0.0%)
EUR 2953 3028 2953 3020
0.0 (0.0%)
CNY 384.2 387.7 384.2 387.2
0.0 (0.0%)
RUB 41.9 44 41.6 43.2
0.0 (0.0%)
JPY 24.6 25.24 24.6 25.22
0.0 (0.0%)
GBP 3437 3531 3443 3520
0.0 (0.0%)
CHF 0 0 0 0 0
KRW 2.26 2.362 2.28 2.36
0.0 (0.0%)
HKD 342.4 347.8 342.4 347.5
0.0 (0.0%)
AUD 1800 1876 1805 1870
0.0 (0.0%)
CAD 2013 2072 2017 2066
0.0 (0.0%)
SGD 1960 2014 1965 2008
0.0 (0.0%)
SEK 0 0 0 0 0
XAU 127282.69 0 0 0
0.1 (0.0%)
XAG 1393.49 0 0 0
0.0 (0.0%)

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт
АНУ доллар USD 2702.99
-0.1 (-0.0%)
Евро EUR 2978.02
1.7 (0.1%)
БНХАУ юань CNY 385.45
0.4 (0.1%)
ОХУ рубль RUB 42.3
-2,692.5 (-98.5%)
Япон иен JPY 24.9 0
Англи фунт GBP 3479.83 0
Швейцар франк CHF 2732.5 0
БНСУ вон KRW 2.32
-3,966,237.7 (-100.0%)
Хонгконг доллар HKD 345.26 0
Австрали доллар AUD 1835.87 0
Канад доллар CAD 2042.0 0
Сингапур доллар SGD 1984.79 0
Швед крон SEK 279.27 0
Алт /унцаар/ AUG 3958355.46 0

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Монгол банк 2702.99 2702.99 2702.99 2702.99
Голомт банк 2695.0 2710.0 2695.0 2705.0
Хаан банк 2689 2708 2689 2705
Худалдаа Хөгжил 2,698.00 2,705.00 2,698.00 2,710.00
Хас банк 2700 2710 2700.00 2706.00
Top