Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2642.0 2653.0 2642.0 2649.0
-0.7 (-0.0%)
EUR 2918.0 2990.0 2912.0 2984.0
-0.1 (-0.0%)
CNY 380.0 383.5 380.0 383.0
-0.0 (-0.0%)
RUB 40.44 43.25 40.44 41.75
0.1 (0.2%)
JPY 23.76 24.37 23.78 24.33
-0.1 (-0.3%)
GBP 3321.0 3388.0 3317.0 3380.0
-6.3 (-0.2%)
CHF 2578.0 2659.0 2587.0 2654.0
-3.8 (-0.1%)
KRW 2.179 2.262 2.189 2.256
0.0 (0.5%)
HKD 333.7 340.6 334.7 340.4
-0.1 (-0.0%)
AUD 1782.0 1857.0 1785.0 1846.0
1.5 (0.1%)
CAD 1939.0 2003.0 1945.0 1988.0
3.6 (0.2%)
SGD 1853.0 1949.0 1858.0 1941.0
-2.5 (-0.1%)
SEK 239.0 294.0 239.0 294.0
0.6 (0.2%)
AUG 107853.0 108911.0 107853.0 108911.0
-260.2 (-0.2%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2642 2652 2642 2649
-0.7 (-0.0%)
EUR 2925 2981 2925 2981
-0.1 (-0.0%)
CNY 380 383.1 380 382.8
-0.0 (-0.0%)
RUB 40.1 41.7 40.7 41.5
0.1 (0.2%)
JPY 23.81 24.17 23.81 24.17
-0.1 (-0.3%)
GBP 3313 3386 3323 3379
-6.3 (-0.2%)
CHF 2590 2651 2597 2651
-3.8 (-0.1%)
KRW 2.15 2.24 2.18 2.24
0.0 (0.5%)
HKD 334.5 339.7 334.5 339.7
-0.1 (-0.0%)
AUD 1789 1852 1794 1847
1.5 (0.1%)
CAD 1948 1991 1954 1985
3.6 (0.2%)
SGD 1895 1934 1901 1934
-2.5 (-0.1%)
NZD 1688 1750 1693 1745
-2.6 (-0.1%)
XAU 108238.12 108238.12 108238.12 108238.12
-260.2 (-0.2%)
XAG 1143.4 1143.4 1143.4 1143.4
-1.5 (-0.1%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,642.00 2,649.00 2,642.00 2,652.00
0.0 (0.0%)
EUR 2,925.00 2,980.00 2,925.00 2,989.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,322.00 3,379.00 3,312.00 3,389.00
0.0 (0.0%)
RUB 40.40 41.90 40.40 42.53
0.1 (0.2%)
CNY 380.00 383.00 380.00 383.40
-0.1 (-0.0%)
KRW 2.1890 2.2540 2.1560 2.2540
0.0 (0.5%)
CAD 1,952.00 1,985.00 1,946.00 1,991.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,690.00 1,742.00 1,680.00 1,752.00
0.0 (0.0%)
AUD 1,794.00 1,844.00 1,789.00 1,850.00
0.0 (0.0%)
JPY 23.80 24.21 23.73 24.28
-0.1 (-0.2%)
HKD 334.00 340.00 332.00 342.00
-0.0 (-0.0%)
SGD 1,901.00 1,934.00 1,890.00 1,946.00
0.0 (0.0%)
CHF 2,592.00 2,650.00 2,582.00 2,658.00
0.0 (0.0%)
AUG 106,949.12 0 0 0 0
AGG 1,142.12 0 0 0 0
SEK 261.00 284.00 259.00 286.00
1.2 (0.4%)
TRY 428.00 441.00 411.00 459.00
-5.2 (-1.2%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2643 2652 2643.00 2649.00
-0.7 (-0.0%)
EUR 2926 2981 2926 2976
-0.1 (-0.0%)
CNY 380.5 383.2 380.5 382.8
-0.0 (-0.0%)
RUB 40.5 42.4 40.3 41.6
0.1 (0.2%)
JPY 23.85 24.22 23.85 24.17
-0.1 (-0.3%)
GBP 3313 3387 3319 3377
-6.3 (-0.2%)
CHF 0 0 0 0 0
KRW 2.16 2.26 2.18 2.24
0.0 (0.5%)
HKD 0 0 335.8 338.5
-0.1 (-0.0%)
AUD 0 0 1792 1845
1.5 (0.1%)
CAD 0 0 1946 1985
3.6 (0.2%)
SGD 0 0 1901 1933
-2.5 (-0.1%)
SEK 0 0 0 0 0
XAU 108238.12 0 0 0
-260.2 (-0.2%)
XAG 1143.4 0 0 0
-1.5 (-0.1%)

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт
АНУ доллар USD 2647.34
0.2 (0.0%)
Евро EUR 2949.4
2,612.2 (774.6%)
Япон иен JPY 24 0
Швейцар франк CHF 2623.6 0
Швед крон SEK 274.78 0
Англи фунт GBP 3339.35 0
Хонгконг доллар HKD 337.29 0
ОХУ рубль RUB 41.07
34.1 (488.4%)
БНХАУ юань CNY 382.85
-0.1 (-0.0%)
БНСУ вон KRW 2.22
-3,643.4 (-99.9%)
Канад доллар CAD 1967.7 0
Австрали доллар AUD 1819.52 0
Сингапур доллар SGD 1916.14 0
Шинэ Зеланд NZD 1718.65 0
Турк лира TRY 431.24 0
Алт /унцаар/ XAU 3374431.93 0
Мөнгө /унцаар/ XAG 38301.98 0

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Монгол банк 2647.34 2647.34 2647.34 2647.34
Голомт банк 2642.0 2653.0 2642.0 2649.0
Хаан банк 2642 2652 2642 2649
Худалдаа Хөгжил 2,642.00 2,649.00 2,642.00 2,652.00
Хас банк 2643 2652 2643.00 2649.00
Top