Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2844 2854 2844 2851
-1.0 (-0.0%)
EUR 3260 3371 3260 3371
-9.6 (-0.3%)
CNY 443 447.9 443 447.6
0.3 (0.1%)
RUB 38.1 41.9 38.7 41.6
-0.0 (-0.1%)
JPY 24.54 25.39 24.54 25.39
-0.1 (-0.3%)
GBP 3860 3992 3872 3984
-3.1 (-0.1%)
CHF 3026 3171 3036 3165
-15.1 (-0.5%)
KRW 2.33 2.48 2.37 2.48
0.0 (0.0%)
HKD 363.5 368.6 364.6 367.8
-0.0 (-0.0%)
AUD 2071 2190 2078 2185
6.2 (0.3%)
CAD 2265 2350 2272 2345
-3.5 (-0.2%)
SGD 2081 2153 2087 2149
-1.2 (-0.1%)
NZD 1984 2102 1990 2098
7.8 (0.4%)
XAU 162648 162648 162648 162648
-446.5 (-0.3%)
XAG 2102.24 2102.24 2102.24 2102.24
10.2 (0.5%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,844.00 2,851.00 2,844.00 2,855.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,288.00 3,353.00 3,288.00 3,353.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,905.00 3,971.00 3,893.00 3,983.00
0.0 (0.0%)
RUB 39.60 40.80 39.60 41.30
-0.0 (-0.1%)
CNY 444.50 447.50 444.50 447.90
0.3 (0.1%)
KRW 2.3800 2.4700 2.3400 2.4700
0.0 (0.0%)
CAD 2,291.00 2,334.00 2,284.00 2,341.00
0.0 (0.0%)
NZD 2,014.00 2,081.00 2,008.00 2,087.00
0.0 (0.0%)
AUD 2,113.00 2,175.00 2,107.00 2,182.00
0.0 (0.0%)
JPY 24.67 25.16 24.62 25.16
-0.1 (-0.3%)
HKD 364.00 369.00 363.00 370.00
-0.0 (-0.0%)
SGD 2,095.00 2,140.00 2,085.00 2,149.00
0.0 (0.0%)
CHF 3,061.00 3,136.00 3,049.00 3,136.00
0.0 (0.0%)
AUG 163,141.40 0 0 0 0
AGG 2,226.48 0 0 0 0
SEK 313.00 342.00 311.00 342.00
-0.7 (-0.2%)
TRY 292.00 322.00 289.00 335.00
-1.8 (-0.6%)
THB 82.10 88.10 80.50 89.00
-0.3 (-0.4%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Хаан банк 2844 2854 2844 2851
Худалдаа Хөгжил 2,844.00 2,851.00 2,844.00 2,855.00
Top