Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3348 3375 3348 3358
8.3 (0.2%)
EUR 3306 3437 3306 3423
22.4 (0.7%)
CNY 474.8 489.2 474.8 487.3
-0.2 (-0.0%)
RUB 48.6 65.3 49.6 64
-1.8 (-3.0%)
JPY 22.98 23.83 23.07 23.73
0.0 (0.0%)
GBP 3773 3930 3789 3914
80.9 (2.2%)
CHF 3362 3520 3375 3506
-37.6 (-1.1%)
KRW 2.23 2.46 2.31 2.43
0.0 (0.4%)
HKD 423.2 431.7 424.9 430
1.1 (0.2%)
AUD 2125 2264 2134 2255
13.1 (0.6%)
CAD 2443 2533 2453 2523
20.0 (0.8%)
SGD 2322 2405 2332 2395
7.4 (0.3%)
NZD 1868 2003 1875 1995
10.8 (0.6%)
XAU 193857.35 193857.35 193857.35 193857.35
4,187.9 (2.3%)
XAG 2147.57 2147.57 2147.57 2147.57
198.8 (9.7%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,348.00 3,358.00 3,348.00 3,375.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,304.00 3,424.00 3,304.00 3,434.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,793.00 3,920.00 3,782.00 3,932.00
0.0 (0.0%)
RUB 48.50 63.00 48.50 63.00
-0.6 (-1.0%)
CNY 475.00 486.00 475.00 488.00
2.3 (0.5%)
KRW 2.3300 2.4500 2.2500 2.4500
0.0 (1.7%)
CAD 2,458.00 2,534.00 2,451.00 2,542.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,888.00 2,003.00 1,882.00 2,009.00
0.0 (0.0%)
AUD 2,143.00 2,261.00 2,137.00 2,268.00
0.0 (0.0%)
JPY 23.07 23.76 23.02 23.83
0.2 (0.7%)
HKD 424.00 436.00 423.00 437.00
2.1 (0.5%)
SGD 2,335.00 2,413.00 2,323.00 2,423.00
0.0 (0.0%)
CHF 3,382.00 3,505.00 3,368.00 3,505.00
0.0 (0.0%)
AUG 184,587.65 0 0 0 0
AGG 2,252.38 0 0 0 0
SEK 295.00 321.00 293.00 321.00
6.6 (2.2%)
TRY 171.00 193.00 169.00 201.00
0.8 (0.4%)
THB 87.60 92.40 85.80 93.30
1.6 (1.8%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Хаан банк 3348 3375 3348 3358
Худалдаа Хөгжил 3,348.00 3,358.00 3,348.00 3,375.00
Top