Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2664.0 2674.0 2664.0 2670.0
-1.1 (-0.0%)
EUR 2919.0 2986.0 2913.0 2980.0
8.4 (0.3%)
CNY 373.5 378.0 373.5 377.5
-0.5 (-0.1%)
RUB 41.02 43.82 41.02 42.32
-0.1 (-0.1%)
JPY 24.44 24.95 24.46 24.91
0.0 (0.0%)
GBP 3315.0 3381.0 3311.0 3373.0
18.4 (0.6%)
CHF 2645.0 2726.0 2654.0 2721.0
0.8 (0.0%)
KRW 2.196 2.279 2.206 2.273
-0.0 (-0.4%)
HKD 337.2 344.0 338.2 343.8
-0.3 (-0.1%)
AUD 1773.0 1853.0 1776.0 1842.0
-15.2 (-0.8%)
CAD 1982.0 2046.0 1988.0 2031.0
-7.2 (-0.4%)
SGD 1871.0 1967.0 1876.0 1959.0
-2.5 (-0.1%)
SEK 240.0 294.0 240.0 294.0
-1.0 (-0.4%)
AUG 3983830.0 4021340.0 3983830.0 4021340.0
-9,151.1 (-0.2%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2663 2672 2663 2669
-1.1 (-0.0%)
EUR 2916 2971 2916 2971
8.4 (0.3%)
CNY 374.2 377.5 374.2 377.2
-0.5 (-0.1%)
RUB 40.7 42.5 41.1 42.1
-0.1 (-0.1%)
JPY 24.44 24.86 24.44 24.86
0.0 (0.0%)
GBP 3302 3371 3309 3365
18.4 (0.6%)
CHF 2652 2717 2657 2712
0.8 (0.0%)
KRW 2.15 2.26 2.19 2.26
-0.0 (-0.4%)
HKD 339.2 341.7 339.2 341.7
-0.3 (-0.1%)
AUD 1776 1840 1779 1837
-15.2 (-0.8%)
CAD 1989 2031 1993 2027
-7.2 (-0.4%)
SGD 1914 1954 1918 1950
-2.5 (-0.1%)
NZD 1645 1709 1648 1705
-6.4 (-0.4%)
XAU 128578.42 128578.42 128578.42 128578.42
-294.3 (-0.2%)
XAG 1437.47 1437.47 1437.47 1437.47
-11.6 (-0.8%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,664.00 2,670.00 2,664.00 2,673.00
0.0 (0.0%)
EUR 2,922.00 2,972.00 2,922.00 2,972.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,315.00 3,366.00 3,305.00 3,376.00
0.0 (0.0%)
RUB 41.10 42.10 41.10 42.50
0.2 (0.4%)
CNY 374.50 377.00 374.50 377.30
-0.4 (-0.1%)
KRW 2.2000 2.2600 2.1700 2.2600
-0.0 (-0.4%)
CAD 1,994.00 2,025.00 1,988.00 2,031.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,654.00 1,703.00 1,644.00 1,713.00
0.0 (0.0%)
AUD 1,785.00 1,832.00 1,780.00 1,837.00
0.0 (0.0%)
JPY 24.49 24.88 24.42 24.88
0.0 (0.1%)
HKD 338.00 343.00 336.00 345.00
-0.1 (-0.0%)
SGD 1,923.00 1,950.00 1,911.00 1,962.00
0.0 (0.0%)
CHF 2,660.00 2,712.00 2,649.00 2,720.00
0.0 (0.0%)
AUG 127,103.99 0 0 0 0
AGG 1,438.14 0 0 0 0
SEK 267.00 280.00 265.00 280.00
-0.6 (-0.2%)
TRY 463.00 477.00 444.00 496.00
-0.5 (-0.1%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2665 2672 2665.00 2670.00
-1.1 (-0.0%)
EUR 2923 2981 2923 2973
8.4 (0.3%)
CNY 375.2 378.2 375.2 377.8
-0.5 (-0.1%)
RUB 41.2 42.8 40.9 42
-0.1 (-0.1%)
JPY 24.4 24.9 24.4 24.88
0.0 (0.0%)
GBP 3311 3385 3317 3375
18.4 (0.6%)
CHF 0 0 0 0 0
KRW 2.17 2.272 2.19 2.27
-0.0 (-0.4%)
HKD 338 343.4 338 343
-0.3 (-0.1%)
AUD 1781 1843 1786 1837
-15.2 (-0.8%)
CAD 1986 2034 1990 2028
-7.2 (-0.4%)
SGD 1913 1960 1919 1954
-2.5 (-0.1%)
SEK 0 0 0 0 0
XAU 128578.42 0 0 0
-294.3 (-0.2%)
XAG 1437.47 0 0 0
-11.6 (-0.8%)

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт
АНУ доллар USD 2668.47
-1.1 (-0.0%)
Евро EUR 2948.93
8.4 (0.3%)
БНХАУ юань CNY 375.97
-0.5 (-0.1%)
ОХУ рубль RUB 41.57
-2,646.0 (-98.5%)
Япон иен JPY 24.7 0
Англи фунт GBP 3328.38 0
Швейцар франк CHF 2688.36 0
БНСУ вон KRW 2.23
-3,998,347.8 (-100.0%)
Хонгконг доллар HKD 340.89 0
Австрали доллар AUD 1811.36 0
Канад доллар CAD 2008.03 0
Сингапур доллар SGD 1936.9 0
Швед крон SEK 274.36 0
Алт /унцаар/ AUG 3989198.94 0

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Монгол банк 2668.47 2668.47 2668.47 2668.47
Голомт банк 2664.0 2674.0 2664.0 2670.0
Хаан банк 2663 2672 2663 2669
Худалдаа Хөгжил 2,664.00 2,670.00 2,664.00 2,673.00
Хас банк 2665 2672 2665.00 2670.00
Top