Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2743.0 2757.0 2743.0 2752.0
0.8 (0.0%)
EUR 2997.0 3089.0 2991.0 3083.0
-7.4 (-0.2%)
CNY 393.5 399.0 393.5 398.5
-1.9 (-0.5%)
RUB 43.59 47.42 43.59 45.92
0.1 (0.1%)
JPY 24.65 25.6 24.67 25.56
0.1 (0.4%)
GBP 3562.0 3682.0 3558.0 3674.0
21.2 (0.6%)
CHF 2773.0 2909.0 2782.0 2904.0
5.8 (0.2%)
KRW 2.305 2.43 2.315 2.424
-0.0 (-0.4%)
HKD 349.5 359.6 350.5 359.4
0.1 (0.0%)
AUD 1844.0 1946.0 1847.0 1935.0
2.8 (0.2%)
CAD 2058.0 2147.0 2064.0 2132.0
-7.6 (-0.4%)
SGD 1968.0 2079.0 1973.0 2071.0
-0.2 (-0.0%)
SEK 251.0 308.0 251.0 308.0
-0.3 (-0.1%)
AUG 4272410.0 4317310.0 4272410.0 4317310.0
16,523.6 (0.4%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2746 2755 2746 2752
0.8 (0.0%)
EUR 2999 3079 2999 3079
-7.4 (-0.2%)
CNY 394.4 398.5 394.4 398.2
-1.9 (-0.5%)
RUB 42.9 45.8 43.6 45.4
0.1 (0.1%)
JPY 24.79 25.46 24.79 25.46
0.1 (0.4%)
GBP 3558 3658 3568 3651
21.2 (0.6%)
CHF 2786 2886 2795 2880
5.8 (0.2%)
KRW 2.26 2.39 2.29 2.39
-0.0 (-0.4%)
HKD 351.3 355.6 352.3 354.9
0.1 (0.0%)
AUD 1841 1929 1847 1925
2.8 (0.2%)
CAD 2069 2124 2076 2120
-7.6 (-0.4%)
SGD 2011 2063 2017 2059
-0.2 (-0.0%)
NZD 1785 1867 1790 1863
9.7 (0.5%)
XAU 137968.14 137968.14 137968.14 137968.14
531.0 (0.4%)
XAG 1467.28 1467.28 1467.28 1467.28
-0.1 (-0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,745.00 2,752.00 2,745.00 2,756.00
0.0 (0.0%)
EUR 2,986.00 3,096.00 2,986.00 3,096.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,555.00 3,669.00 3,544.00 3,680.00
0.0 (0.0%)
RUB 43.30 45.90 43.30 46.50
0.1 (0.3%)
CNY 394.50 398.00 394.50 398.30
-0.3 (-0.1%)
KRW 2.2900 2.4300 2.2500 2.4300
0.0 (0.0%)
CAD 2,062.00 2,132.00 2,056.00 2,138.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,766.00 1,873.00 1,761.00 1,879.00
0.0 (0.0%)
AUD 1,835.00 1,937.00 1,829.00 1,943.00
0.0 (0.0%)
JPY 24.70 25.62 24.65 25.62
0.0 (0.1%)
HKD 349.00 359.00 348.00 360.00
0.1 (0.0%)
SGD 2,009.00 2,072.00 2,001.00 2,080.00
0.0 (0.0%)
CHF 2,776.00 2,896.00 2,765.00 2,896.00
0.0 (0.0%)
AUG 135,065.38 0 0 0 0
AGG 1,391.29 0 0 0 0
SEK 265.00 296.00 263.00 296.00
-0.9 (-0.3%)
TRY 454.00 482.00 449.00 501.00
-1.4 (-0.3%)
THB 87.20 93.70 85.50 94.60
0.0 (0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2745 2755 2745.00 2751.00
0.8 (0.0%)
EUR 3005 3070 3005 3070
-7.4 (-0.2%)
CNY 394.5 398.5 394.5 398
-1.9 (-0.5%)
RUB 43.8 46.2 43.5 45.3
0.1 (0.1%)
JPY 24.9 25.4 24.9 25.38
0.1 (0.4%)
GBP 3563 3657 3568 3642
21.2 (0.6%)
CHF 0 0 0 0 0
KRW 2.29 2.392 2.31 2.39
-0.0 (-0.4%)
HKD 350.6 355.6 350.6 354.9
0.1 (0.0%)
AUD 1846 1919 1851 1913
2.8 (0.2%)
CAD 2065 2120 2069 2114
-7.6 (-0.4%)
SGD 2008 2062 2013 2054
-0.2 (-0.0%)
SEK 0 0 0 0 0
XAU 137974.66 0 0 0
531.0 (0.4%)
XAG 1467.35 0 0 0
-0.1 (-0.0%)

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт
АНУ доллар USD 2749.37
0.1 (0.0%)
Евро EUR 3039.02
2,685.3 (759.2%)
Япон иен JPY 25.1 0
Швейцар франк CHF 2836.3 0
Швед крон SEK 288.32 0
Англи фунт GBP 3608.27 0
Хонгконг доллар HKD 353.75 0
ОХУ рубль RUB 44.5
37.2 (512.1%)
БНХАУ юань CNY 396.35
-0.3 (-0.1%)
БНСУ вон KRW 2.35
-3,789.1 (-99.9%)
Канад доллар CAD 2093.8 0
Австрали доллар AUD 1882.49 0
Сингапур доллар SGD 2036.42 0
Шинэ Зеланд NZD 1820.36 0
Турк лира TRY 463.36 0
Алт /унцаар/ XAU 4289043.59 0
Мөнгө /унцаар/ XAG 48887.24 0

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Монгол банк 2749.37 2749.37 2749.37 2749.37
Голомт банк 2743.0 2757.0 2743.0 2752.0
Хаан банк 2746 2755 2746 2752
Худалдаа Хөгжил 2,745.00 2,752.00 2,745.00 2,756.00
Хас банк 2745 2755 2745.00 2751.00
Top