Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2800.0 2815.0 2800.0 2810.0
1.6 (0.1%)
EUR 3066.0 3161.0 3060.0 3155.0
21.9 (0.7%)
CNY 389.0 394.5 389.0 394.0
-0.9 (-0.2%)
RUB 38.76 42.27 38.76 40.77
0.1 (0.2%)
JPY 25.22 26.64 25.24 26.6
0.0 (0.0%)
GBP 3414.0 3536.0 3410.0 3528.0
1.3 (0.0%)
CHF 2849.0 2990.0 2858.0 2985.0
-0.8 (-0.0%)
KRW 2.174 2.333 2.184 2.327
-0.0 (-0.4%)
HKD 357.7 368.1 358.7 367.9
0.2 (0.0%)
AUD 1822.0 1920.0 1825.0 1909.0
5.8 (0.3%)
CAD 2000.0 2088.0 2006.0 2073.0
23.7 (1.2%)
SGD 1914.0 2023.0 1919.0 2015.0
3.4 (0.2%)
SEK 256.0 315.0 256.0 315.0
1.5 (0.5%)
AUG 4792070.0 4844010.0 4792070.0 4844010.0
-27,556.8 (-0.6%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2803 2815 2803 2810
1.6 (0.1%)
EUR 3079 3185 3079 3185
21.9 (0.7%)
CNY 390.5 394.5 390.5 394.2
-0.9 (-0.2%)
RUB 38.5 41.5 38.7 41
0.1 (0.2%)
JPY 25.68 26.72 25.68 26.72
0.0 (0.0%)
GBP 3386 3524 3396 3517
1.3 (0.0%)
CHF 2848 2992 2857 2986
-0.8 (-0.0%)
KRW 2.16 2.33 2.19 2.33
-0.0 (-0.4%)
HKD 359 364.5 360.1 363.8
0.2 (0.0%)
AUD 1820 1919 1826 1915
5.8 (0.3%)
CAD 2012 2072 2018 2068
23.7 (1.2%)
SGD 1959 2016 1965 2012
3.4 (0.2%)
NZD 1697 1794 1702 1791
10.9 (0.6%)
XAU 154748.64 154748.64 154748.64 154748.64
-885.8 (-0.6%)
XAG 1474.1 1474.1 1474.1 1474.1
0.5 (0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,803.00 2,810.00 2,803.00 2,815.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,076.00 3,180.00 3,076.00 3,180.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,410.00 3,515.00 3,400.00 3,526.00
0.0 (0.0%)
RUB 38.90 40.90 38.90 41.40
0.0 (0.0%)
CNY 390.00 394.00 390.00 394.40
0.4 (0.1%)
KRW 2.2300 2.3100 2.2000 2.3100
-0.0 (-0.4%)
CAD 2,015.00 2,065.00 2,009.00 2,071.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,706.00 1,789.00 1,701.00 1,794.00
0.0 (0.0%)
AUD 1,832.00 1,913.00 1,827.00 1,919.00
0.0 (0.0%)
JPY 25.80 26.64 25.75 26.64
-0.0 (-0.2%)
HKD 358.00 366.00 357.00 367.00
0.2 (0.1%)
SGD 1,968.00 2,014.00 1,960.00 2,022.00
0.0 (0.0%)
CHF 2,869.00 2,979.00 2,858.00 2,979.00
0.0 (0.0%)
AUG 153,562.00 0 0 0 0
AGG 1,474.16 0 0 0 0
SEK 262.00 306.00 260.00 306.00
1.2 (0.4%)
TRY 409.00 423.00 405.00 440.00
-1.4 (-0.3%)
THB 84.40 91.70 82.70 92.60
0.1 (0.1%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2805 2815 2805.00 2811.00
0.6 (0.0%)
EUR 3080 3180 3080 3176
48.2 (1.6%)
CNY 390.5 394.2 390.5 393.9
-0.5 (-0.1%)
RUB 38.6 41.7 38.3 41
0.2 (0.6%)
JPY 25.73 26.66 25.73 26.64
0.2 (0.6%)
GBP 3406 3522 3412 3508
16.5 (0.5%)
CHF 0 0 0 0 0
KRW 2.16 2.332 2.18 2.33
0.0 (0.0%)
HKD 359.2 364.4 359.2 363.7
0.0 (0.0%)
AUD 1822 1924 1832 1918
16.9 (0.9%)
CAD 2010 2076 2018 2070
20.9 (1.0%)
SGD 1956 2024 1967 2016
12.0 (0.6%)
SEK 0 0 0 0 0
XAU 154748.64 0 0 0
-760.5 (-0.5%)
XAG 1474.1 0 0 0
6.5 (0.4%)

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт
АНУ доллар USD 2806.96
2.2 (0.1%)
Евро EUR 3089.62
2,727.8 (754.0%)
Япон иен JPY 26.03 0
Швейцар франк CHF 2894.07 0
Швед крон SEK 292.47 0
Англи фунт GBP 3442.03 0
Хонгконг доллар HKD 362.04 0
ОХУ рубль RUB 39.47
32.7 (481.3%)
БНХАУ юань CNY 392.2
0.4 (0.1%)
БНСУ вон KRW 2.26
-3,825.7 (-99.9%)
Канад доллар CAD 2039.5 0
Австрали доллар AUD 1855.96 0
Сингапур доллар SGD 1977.29 0
Шинэ Зеланд NZD 1736.1 0
Турк лира TRY 413.23 0
Алт /унцаар/ XAU 4826583.16 0
Мөнгө /унцаар/ XAG 48678.86 0

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Монгол банк 2806.96 2806.96 2806.96 2806.96
Голомт банк 2800.0 2815.0 2800.0 2810.0
Хаан банк 2803 2815 2803 2810
Худалдаа Хөгжил 2,803.00 2,810.00 2,803.00 2,815.00
Хас банк 2805 2815 2805.00 2811.00
Top