Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2773.0 2786.0 2773.0 2781.0
0.8 (0.0%)
EUR 2908.0 3077.0 2902.0 3071.0
-37.0 (-1.2%)
CNY 388.0 393.5 388.0 393.0
0.2 (0.0%)
RUB 33.52 38.94 33.52 37.44
0.5 (1.3%)
JPY 24.86 26.24 24.88 26.2
-0.2 (-0.8%)
GBP 3398.0 3517.0 3394.0 3509.0
-17.9 (-0.5%)
CHF 2790.0 2926.0 2799.0 2921.0
-28.8 (-1.0%)
KRW 2.172 2.329 2.182 2.323
-0.0 (-0.4%)
HKD 354.3 364.4 355.3 364.2
0.0 (0.0%)
AUD 1644.0 1779.0 1647.0 1768.0
-21.1 (-1.2%)
CAD 1927.0 2011.0 1933.0 1996.0
-4.1 (-0.2%)
SGD 1875.0 1981.0 1880.0 1973.0
-7.7 (-0.4%)
SEK 240.0 294.0 240.0 294.0
-2.8 (-1.0%)
AUG 4468030.0 4513300.0 4468030.0 4513300.0
60,886.4 (1.4%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2774 2786 2774 2782
0.8 (0.0%)
EUR 2915 3091 2915 3091
-37.0 (-1.2%)
CNY 388.4 393.1 388.4 392.8
0.2 (0.0%)
RUB 34.4 37.7 35 37.4
0.5 (1.3%)
JPY 25.01 26.26 25.01 26.26
-0.2 (-0.8%)
GBP 3329 3494 3339 3488
-17.9 (-0.5%)
CHF 2763 2931 2771 2925
-28.8 (-1.0%)
KRW 2.17 2.31 2.21 2.31
-0.0 (-0.4%)
HKD 355.6 360.7 356.6 360
0.0 (0.0%)
AUD 1589 1741 1594 1737
-21.1 (-1.2%)
CAD 1914 1998 1919 1994
-4.1 (-0.2%)
SGD 1894 1976 1899 1972
-7.7 (-0.4%)
NZD 1550 1701 1554 1698
-20.3 (-1.2%)
XAU 143576.56 143576.56 143576.56 143576.56
1,957.4 (1.4%)
XAG 1155.26 1155.26 1155.26 1155.26
23.6 (1.9%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,773.00 2,781.00 2,773.00 2,785.00
0.0 (0.0%)
EUR 2,955.00 3,079.00 2,955.00 3,079.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,375.00 3,524.00 3,365.00 3,535.00
0.0 (0.0%)
RUB 34.60 38.00 34.60 38.50
0.0 (0.0%)
CNY 389.00 393.00 389.00 393.30
0.0 (0.0%)
KRW 2.1700 2.3500 2.1400 2.3500
0.0 (0.0%)
CAD 1,931.00 2,000.00 1,925.00 2,006.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,589.00 1,694.00 1,584.00 1,699.00
0.0 (0.0%)
AUD 1,628.00 1,755.00 1,623.00 1,760.00
0.0 (0.0%)
JPY 25.21 26.37 25.16 26.37
0.0 (0.0%)
HKD 353.00 364.00 352.00 365.00
0.0 (0.0%)
SGD 1,915.00 1,974.00 1,907.00 1,982.00
0.0 (0.0%)
CHF 2,798.00 2,914.00 2,787.00 2,914.00
0.0 (0.0%)
AUG 142,102.59 0 0 0 0
AGG 1,192.88 0 0 0 0
SEK 245.00 294.00 244.00 294.00
0.0 (0.0%)
TRY 411.00 423.00 407.00 440.00
0.0 (0.0%)
THB 84.00 90.20 82.30 91.10
0.0 (0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2775 2785 2775.00 2781.00
0.0 (0.0%)
EUR 2964 3050 2964 3046
0.0 (0.0%)
CNY 389.5 393.5 389.5 393.2
0.0 (0.0%)
RUB 35.3 37.9 35 37.3
0.0 (0.0%)
JPY 25.33 26.04 25.33 26.02
0.0 (0.0%)
GBP 3390 3489 3396 3475
0.0 (0.0%)
CHF 0 0 0 0 0
KRW 2.16 2.312 2.18 2.31
0.0 (0.0%)
HKD 355.4 360.4 355.4 359.7
0.0 (0.0%)
AUD 1638 1718 1644 1713
0.0 (0.0%)
CAD 1936 1986 1940 1980
0.0 (0.0%)
SGD 1915 1966 1921 1958
0.0 (0.0%)
SEK 0 0 0 0 0
XAU 144277.93 0 0 0
-0.2 (-0.0%)
XAG 1177.15 0 0 0
0.0 (0.0%)

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт
АНУ доллар USD 2779.78
0.0 (0.0%)
Евро EUR 3001.19
2,642.7 (737.1%)
Япон иен JPY 25.69 0
Швейцар франк CHF 2845.07 0
Швед крон SEK 274.29 0
Англи фунт GBP 3430.25 0
Хонгконг доллар HKD 358.53 0
ОХУ рубль RUB 36.02
29.8 (476.3%)
БНХАУ юань CNY 391.86
0.0 (0.0%)
БНСУ вон KRW 2.26
-3,793.9 (-99.9%)
Канад доллар CAD 1962.98 0
Австрали доллар AUD 1675.79 0
Сингапур доллар SGD 1936.12 0
Шинэ Зеланд NZD 1635.76 0
Турк лира TRY 415.26 0
Алт /унцаар/ XAU 4486066.37 0
Мөнгө /унцаар/ XAG 40140.02 0

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Монгол банк 2779.78 2779.78 2779.78 2779.78
Голомт банк 2773.0 2786.0 2773.0 2781.0
Хаан банк 2774 2786 2774 2782
Худалдаа Хөгжил 2,773.00 2,781.00 2,773.00 2,785.00
Хас банк 2775 2785 2775.00 2781.00
Top