Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3348 3375 3348 3358
16.3 (0.5%)
EUR 3289 3420 3289 3406
59.2 (1.8%)
CNY 474.8 487.1 474.8 485.2
2.3 (0.5%)
RUB 47.8 63.8 48.8 62.6
-0.7 (-1.2%)
JPY 22.89 23.7 22.98 23.6
0.2 (0.9%)
GBP 3755 3911 3770 3896
84.9 (2.3%)
CHF 3360 3517 3373 3503
34.4 (1.0%)
KRW 2.25 2.48 2.33 2.46
0.1 (2.6%)
HKD 423.2 431.7 424.9 430
2.1 (0.5%)
AUD 2134 2273 2143 2264
22.7 (1.1%)
CAD 2433 2523 2443 2513
46.2 (1.9%)
SGD 2327 2409 2336 2400
31.4 (1.3%)
NZD 1888 2024 1896 2015
34.3 (1.8%)
XAU 192219.57 192219.57 192219.57 192219.57
6,554.6 (3.7%)
XAG 2094.61 2094.61 2094.61 2094.61
161.9 (7.8%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,348.00 3,358.00 3,348.00 3,375.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,288.00 3,407.00 3,288.00 3,417.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,772.00 3,898.00 3,761.00 3,910.00
0.0 (0.0%)
RUB 48.50 63.00 48.50 63.00
-0.1 (-0.2%)
CNY 472.00 485.00 472.00 487.00
-0.0 (-0.0%)
KRW 2.3600 2.4700 2.2800 2.4700
0.0 (0.9%)
CAD 2,446.00 2,520.00 2,439.00 2,528.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,902.00 2,016.00 1,896.00 2,022.00
0.0 (0.0%)
AUD 2,148.00 2,266.00 2,142.00 2,273.00
0.0 (0.0%)
JPY 23.00 23.77 22.95 23.84
0.0 (0.2%)
HKD 424.00 436.00 423.00 437.00
-0.0 (-0.0%)
SGD 2,338.00 2,416.00 2,326.00 2,426.00
0.0 (0.0%)
CHF 3,382.00 3,505.00 3,368.00 3,505.00
0.0 (0.0%)
AUG 185,249.64 0 0 0 0
AGG 2,230.32 0 0 0 0
SEK 294.00 319.00 292.00 319.00
0.1 (0.0%)
TRY 172.00 194.00 170.00 202.00
-0.0 (-0.0%)
THB 88.10 92.90 86.30 93.80
0.5 (0.5%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Хаан банк 3348 3375 3348 3358
Худалдаа Хөгжил 3,348.00 3,358.00 3,348.00 3,375.00
Top