Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2845 2856 2845 2851
0.1 (0.0%)
EUR 3152 3244 3152 3244
-9.2 (-0.3%)
CNY 446.3 450.5 446.3 450
0.6 (0.1%)
RUB 34.5 36.9 35.2 36.6
-0.8 (-2.2%)
JPY 24.52 25.22 24.52 25.22
-0.1 (-0.2%)
GBP 3770 3883 3781 3875
-11.4 (-0.3%)
CHF 3020 3142 3029 3135
-23.3 (-0.7%)
KRW 2.24 2.42 2.29 2.42
0.0 (0.0%)
HKD 363.4 367.4 364.5 366.7
0.1 (0.0%)
AUD 1966 2065 1972 2061
-2.3 (-0.1%)
CAD 2207 2276 2213 2271
-3.7 (-0.2%)
SGD 2078 2139 2084 2135
0.0 (0.0%)
NZD 1834 1933 1840 1929
-8.2 (-0.4%)
XAU 168023.52 168023.52 168023.52 168023.52
578.7 (0.3%)
XAG 2094.4 2094.4 2094.4 2094.4
-39.3 (-1.8%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,844.00 2,851.00 2,844.00 2,855.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,167.00 3,237.00 3,167.00 3,237.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,797.00 3,869.00 3,786.00 3,881.00
0.0 (0.0%)
RUB 35.20 36.50 35.20 37.00
-0.1 (-0.4%)
CNY 446.50 450.30 446.50 450.70
0.4 (0.1%)
KRW 2.3300 2.4100 2.2900 2.4100
0.0 (0.0%)
CAD 2,217.00 2,268.00 2,210.00 2,275.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,854.00 1,922.00 1,848.00 1,928.00
0.0 (0.0%)
AUD 1,984.00 2,046.00 1,978.00 2,052.00
0.0 (0.0%)
JPY 24.56 25.14 24.51 25.14
-0.0 (-0.1%)
HKD 363.00 368.00 362.00 369.00
0.1 (0.0%)
SGD 2,085.00 2,129.00 2,075.00 2,138.00
0.0 (0.0%)
CHF 3,045.00 3,126.00 3,033.00 3,126.00
0.0 (0.0%)
AUG 166,414.84 0 0 0 0
AGG 2,153.33 0 0 0 0
SEK 290.00 315.00 288.00 315.00
-0.1 (-0.0%)
TRY 196.00 228.00 194.00 237.00
0.4 (0.2%)
THB 84.10 88.00 82.40 88.90
0.3 (0.3%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Хаан банк 2845 2856 2845 2851
Худалдаа Хөгжил 2,844.00 2,851.00 2,844.00 2,855.00
Top