Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2669.0 2678.0 2669.0 2674.0
-1.3 (-0.0%)
EUR 2932.0 2998.0 2926.0 2992.0
-12.6 (-0.4%)
CNY 375.0 379.0 375.0 378.5
-0.6 (-0.2%)
RUB 40.23 43.01 40.23 41.51
-0.1 (-0.2%)
JPY 24.81 25.31 24.83 25.27
-0.1 (-0.2%)
GBP 3247.0 3311.0 3243.0 3303.0
13.2 (0.4%)
CHF 2670.0 2751.0 2679.0 2746.0
-10.9 (-0.4%)
KRW 2.168 2.248 2.178 2.242
-0.0 (-0.5%)
HKD 337.6 344.3 338.6 344.1
-0.1 (-0.0%)
AUD 1770.0 1849.0 1773.0 1838.0
-5.9 (-0.3%)
CAD 1980.0 2043.0 1986.0 2028.0
-5.3 (-0.3%)
SGD 1864.0 1959.0 1869.0 1951.0
-3.6 (-0.2%)
SEK 240.0 295.0 240.0 295.0
-1.5 (-0.5%)
AUG 3981600.0 4017590.0 3981600.0 4017590.0
-7,769.7 (-0.2%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2669 2676 2669 2673
-1.3 (-0.0%)
EUR 2925 2988 2925 2988
-12.6 (-0.4%)
CNY 375.3 378.9 375.3 378.6
-0.6 (-0.2%)
RUB 39.1 42 39.7 41.6
-0.1 (-0.2%)
JPY 24.8 25.35 24.8 25.35
-0.1 (-0.2%)
GBP 3222 3297 3232 3290
13.2 (0.4%)
CHF 2668 2735 2676 2735
-10.9 (-0.4%)
KRW 2.14 2.24 2.17 2.24
-0.0 (-0.5%)
HKD 338.2 343 338.2 343
-0.1 (-0.0%)
AUD 1766 1844 1772 1838
-5.9 (-0.3%)
CAD 1980 2031 1986 2025
-5.3 (-0.3%)
SGD 1903 1945 1908 1945
-3.6 (-0.2%)
NZD 1666 1742 1671 1737
-2.6 (-0.1%)
XAU 128904.03 128904.03 128904.03 128904.03
-249.3 (-0.2%)
XAG 1371.49 1371.49 1371.49 1371.49
-0.2 (-0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,669.00 2,674.00 2,669.00 2,677.00
0.0 (0.0%)
EUR 2,909.00 3,006.00 2,909.00 3,006.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,216.00 3,314.00 3,206.00 3,324.00
0.0 (0.0%)
RUB 39.70 41.40 39.70 41.80
0.0 (0.0%)
CNY 375.40 378.40 375.40 378.70
0.0 (0.0%)
KRW 2.1500 2.2700 2.1200 2.2700
0.0 (0.0%)
CAD 1,980.00 2,039.00 1,974.00 2,045.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,657.00 1,755.00 1,647.00 1,766.00
0.0 (0.0%)
AUD 1,762.00 1,854.00 1,757.00 1,860.00
0.0 (0.0%)
JPY 24.67 25.42 24.60 25.42
0.0 (0.0%)
HKD 336.00 346.00 334.00 348.00
0.0 (0.0%)
SGD 1,904.00 1,955.00 1,893.00 1,967.00
0.0 (0.0%)
CHF 2,653.00 2,762.00 2,642.00 2,770.00
0.0 (0.0%)
AUG 125,836.58 0 0 0 0
AGG 1,290.59 0 0 0 0
SEK 255.00 295.00 253.00 297.00
0.0 (0.0%)
TRY 455.00 482.00 437.00 501.00
0.0 (0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2669 2676 2669.00 2674.00
0.0 (0.0%)
EUR 2926 2992 2926 2984
0.0 (0.0%)
CNY 375.5 379 375.5 378.5
0.0 (0.0%)
RUB 40.4 42 40.1 41.3
0.0 (0.0%)
JPY 24.75 25.34 24.75 25.3
0.0 (0.0%)
GBP 3224 3302 3230 3292
0.0 (0.0%)
CHF 0 0 0 0 0
KRW 2.15 2.26 2.17 2.25
0.0 (0.0%)
HKD 338.1 343.7 338.1 343
0.0 (0.0%)
AUD 1773 1839 1778 1833
0.0 (0.0%)
CAD 1980 2030 1984 2024
0.0 (0.0%)
SGD 1904 1950 1910 1944
0.0 (0.0%)
SEK 0 0 0 0 0
XAU 128842.79 0 0 0
-0.3 (-0.0%)
XAG 1370.84 0 0 0
0.0 (0.0%)

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт
АНУ доллар USD 2671.55
0.0 (0.0%)
Евро EUR 2957.14
2,616.4 (767.9%)
Япон иен JPY 25.05 0
Швейцар франк CHF 2708.93 0
Швед крон SEK 276.07 0
Англи фунт GBP 3259.56 0
Хонгконг доллар HKD 340.73 0
ОХУ рубль RUB 40.71
33.8 (489.1%)
БНХАУ юань CNY 376.98
0.0 (0.0%)
БНСУ вон KRW 2.21
-3,658.1 (-99.9%)
Канад доллар CAD 2006.2 0
Австрали доллар AUD 1804.63 0
Сингапур доллар SGD 1926.27 0
Шинэ Зеланд NZD 1704.85 0
Турк лира TRY 462.69 0
Алт /унцаар/ XAU 3997440.27 0
Мөнгө /унцаар/ XAG 45509.85 0

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Монгол банк 2671.55 2671.55 2671.55 2671.55
Голомт банк 2669.0 2678.0 2669.0 2674.0
Хаан банк 2669 2676 2669 2673
Худалдаа Хөгжил 2,669.00 2,674.00 2,669.00 2,677.00
Хас банк 2669 2676 2669.00 2674.00
Top