Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,370.00 3,378.00 3,370.00 3,394.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,559.00 3,636.00 3,559.00 3,654.00
0.0 (0.0%)
GBP 4,138.00 4,217.00 4,138.00 4,238.00
0.0 (0.0%)
RUB 33.70 38.00 32.02 38.50
0.2 (0.7%)
CNY 464.00 467.00 464.00 469.30
-0.0 (-0.0%)
KRW 2.4300 2.4900 2.3400 2.5100
-0.0 (-0.4%)
CAD 2,435.00 2,477.00 2,425.00 2,489.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,955.00 2,027.00 1,947.00 2,037.00
-1.0 (-50.0%)
AUD 2,137.00 2,210.00 2,128.00 2,221.00
0.0 (0.0%)
JPY 21.64 21.98 21.58 22.09
-0.0 (-0.1%)
HKD 430.00 432.00 428.00 434.00
0.0 (0.0%)
SGD 2,456.00 2,499.00 2,446.00 2,511.00
0.0 (0.0%)
CHF 3,659.00 3,750.00 3,644.00 3,750.00
0.0 (0.0%)
AUG 258,134.32 0 0 0 0
AGG 2,848.74 0 0 0 0
SEK 302.00 317.00 293.00 317.00
-2.0 (-0.7%)
TRY 100.00 107.00 99.00 111.00
-0.2 (-0.2%)
THB 89.50 93.20 87.70 94.10
-0.3 (-0.3%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Худалдаа Хөгжил 3,370.00 3,378.00 3,370.00 3,394.00
Top