Сурталчилгаа байршуулахСурталчилгаа, төлбөртэй мэдээ байрлуулах дараалал

 1. Байрлуулах сурталчилгаа, сурталчилгааны захиалгаа info@zindaa.mn хаягт дараах мэдээллийг дэлгэрэнгүй бичиж илгээнэ. Үүнд:
  • Мэдээ эсвэл баннерын байршил
  • Мэдээ нийтлүүлэх огноо
  • Нэхэмжлэх авах байгууллагын нэр, регистрийн дугаар, хувь хүн бол өөрийн нэр
  • Холбоо барих утасны дугаар
    
 2. Захиалга өгсөн и-мэйл хаягт нэхэмжлэх илгээнэ.
 3. Нэхэмжлэхийн дагуу төлбөрөө төлж, баримтаа info@zindaa.mn хаягт илгээнэ.
 4. Төлбөр төлснөөр захиалга баталгаажиж материалыг сайтад нийтэлнэ.

Сурталчилгаа, төлбөртэй мэдээнд тавигдах шаардлага

 • Сурталчилгааны агуулга нь Монгол Улсын холбогдох хуулиудыг баримтлах
 • Зар, сурталчилгааны үнэн, бодит байдлыг зарлуулагч байгууллага бүрэн хариуцах
 • Монгол Улсын хуулиар хориглосон бараа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний агуулгатай, улс төрийн агуулгатай, хэн нэгний эрх ашгийг хөндсөн бол редакц нийтлэхээс татгалзах
 • Мэдээнд оруулах зургууд өндөр чанартай байх
 • Мэдээнд видео оруулах бол Youtube-д оруулаад линкийг илгээх.
 • Мэдээ, сурталчилгаанд оруулах видео 20 секундээс хэтрэхгүй урттай байх
 • Мэдээнд оруулах зургийн дарааллыг ойлгомжтой хэлбэрээр тайлбарлах
 • Нэг байршилд 2-3 баннер солигдох боломжтойг анхаарах

Жич: Улс төрийн агуулгатай болон шууд бус сурталчилгааны материалд доорх үнэ хамаарахгүй.

* * * Доорх үнэд НӨАТ шингэсэн болно

Маркетингийн алба: 8800-9327
 

Top