Төсвийн захирагчдын зардлын ХАРЬЦУУЛАЛТ

2021 оны 11 сарын 03

Ирэх жил Монгол Улс хэдэн төгрөгийн орлого олж, хэдэн төгрөгийн зарлага гаргахыг тодорхойлон, тооцсон төсвийг УИХ энэ сарын 15-ны дотор хуульчлан батлах ёстой. Төсөл дэх тооцооллоор ирэх онд 16.4 их наяд төгрөгийн орлого олж, 18.1 их наяд төгрөгийн зарлага гаргахаар тусгаад байна. Эдгээр тоонуудын араас цар тахлын эрсдэл гадаад, дотоод аль аль талдаа байгаа энэ үед төсвийн орлого, зарлагыг  хэт өөдрөгөөр  төсөөллөө гэсэн шүүмжүүд дагаж буй.

Харин Засгийн газраас ирэх онд эрдэс бүтээгдэхүүний үнэ тогтвортой, хөл хориогүй, 10 их наядын хөтөлбөр үргэлжилсэн хэвээрээ байна гэж үзэж, ийм орлого, зарлагыг тусгасан гэж тайлбарлаж байна. Засгийн газраас тооцоолсон 2023-2024  оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг харахад ирэх жилүүдэд төсвийн хэмжээ үргэлжлэн тэлэх дүр зурагтай байгаа. Төсвийн зарлага 2023 онд 19,040.7 тэрбум төгрөг, 2024 онд 20,523.9 тэрбум төгрөг буюу 20 их наядыг давах төсөөллийг Засгийн газраас танилцуулсан юм. Тэгэхээр хоёр жилийн өмнөөс л буюу 2019 онд 10 их наядыг давсан төсөв хоёр жилийн дараа гэхэд хоёр дахин их өсөлтөд хүрэхээр байна.

2022 оны төсвийн орлогын тооцооллыг харахад, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээ, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн засаглал, бүтцийн өөрчлөлт, ногдол ашгийн бодлогыг хэрэгжүүлж, татвар, гаалийн шинэчлэлийг үргэлжлүүлснээр нэгдсэн төсвийн нийт орлогыг энэ оны батлагдсан дүнгээс 2.7 их наяд төгрөг буюу 19.5 хувиар нэмэгдүүлэн 16.4 их наяд төгрөг байхаар тооцоод буй. Үүнээс 643.4 тэрбум төгрөгийг Төсвийн тогтворжуулалтын санд төвлөрүүлнэ нэж тооцжээ.

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан тусгай шаардлагын дагуу тооцсон тэнцвэржүүлсэн нийт орлого 2022 онд 15.8 их наяд төгрөгт хүрэхээр байна. Үүний 88.4 хувь буюу 13.9 их наяд төгрөгийг татварын орлого, 11.6 хувь буюу 1.8 их наяд төгрөгийг татварын бус орлого бүрдүүлнэ гэсэн тооцоололтой.

Тэгэхээр төсвийн нийт орлогоос 13.9 их наяд буюу 14 их наяд орчим нь татварын орлого байхаар байна.

Тэгвэл уг орлогыг захиран зарцуулах Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 2022 оны төсвийн төсөлд хэн хэдийг захиран зарцуулахаар тусгасныг энэ оныхтой харьцуулан хүргэж байна.


 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын зардлын хэмжээ:  2021 ОНЫ ТӨСӨВ БА 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газрын Дарга

 • 2021 оны төсөвт -  10,002.9 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд - 21,928.0 сая төгрөг

                                               

Монгол Улсын Их Хурлын Дарга

 • 2021 оны төсөвт - 61,592.7 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд - 63,755.2 сая төгрөг

                                                    

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

 • 2021 оны төсөвт - 172,411.0 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд- 292,418.0 сая төгрөг

 

Монгол Улсын Шадар сайд

 • 2021 оны төсөвт - 478,293.3 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд - 201,694.6 сая төгрөг

 

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга

 • 2021 оны төсөвт - 96,796.4 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд - 123,866.7 сая төгрөг

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

 • 2021 оны төсөвт - 163,589.8 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд - 159,236.1 сая төгрөг

 

Гадаад харилцааны сайд

 • 2021 оны төсөвт  101,094.4 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 121,773.8 сая төгрөг

 

Сангийн сайд

 • 2021 оны төсөвт  3,269,136.6 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 4,027,486.3 сая төгрөг

 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын багцад

 •  2021 оны төсөвт 630,171.1 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд - 706,925.3 сая төгрөг

 

Зам тээврийн хөгжлийн сайд

 • 2021 оны төсөвт 299,131.5 сая төгрөг
 • 2022 оны төсөвт 464,090.6 сая төгрөг

 

Батлан хамгаалахын сайд

 • 2021 оны төсөвт 283,646.7 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 295,701.2 сая төгрөг

 

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд

 • 2021 оны төсөвт 1,733,468.1 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 2,315,811.6 сая төгрөг

 

 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

 • 2021 оны төсөвт  40,118.3 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 48,193.7 сая төгрөг

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

 • 2021 оны төсөвт - 186,212.1 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 235,405.9 сая төгрөг

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

 • 2021 оны төсөвт 2,227,442.6 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 1,180,877.7 сая төгрөг

 

Эрүүл мэндийн сайд

 • 2021 оны төсөвт  742,876.0 сая төгрөг. Тодотголоор 735 тэрбум төгрөгийн зардал нэмсэн.
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 1,481,3 тэрбум төгрөг

 

Барилга, хот байгуулалтын сайд

 • 2021 оны төсөвт 206,274.3 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд - 368,258.2 сая төгрөг

 

Соёлын сайд

 • 2021 оны төсөвт 149,349.4 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 263,350.2 сая төгрөг

 

Улсын Ерөнхий прокурор

 • 2021 төсөвт 79,003.3 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 62,818.6 сая төгрөг

 

Авлигатай тэмцэх газрын дарга

 • 2021 оны төсөвт  29,794.8 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 34,024.7 сая төгрөг

 

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

 • 2021 оны төсөвт 4,844.4 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 9,730.1 сая төгрөг

 

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор

 • 2021 оны төсөвт  27,255.2 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 26,187.4 сая төгрөг

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга

 • 2021 оны төсөвт 7,169.0 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 6,607.7 сая төгрөг

 

 Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч

 • 2021 оны төсөвт  5,227.7 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 9,570.4 сая төгрөг

 

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн дарга

 • 2021 оны төсөвт  61,161.3 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 79,515.8 сая төгрөг

 

Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссийн дарга

 • 2021 оны төсөвт 1,487.5 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд  1,270.9 сая төгрөг

 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга

 • 2021 оны төсөвт 2,427.8 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 2,826.8 сая төгрөг

 

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга

 • 2021 оны төсөвт   3,017.8 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 2,595.5 сая төгрөг

 

Үндэсний статистикийн хорооны дарга

 • 2021 оны төсөвт 11,119.8 сая төгрөг
 • 2022 оны төсөвт 17,842.2 сая төгрөг

 

Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга

 • 2021 оны төсөвт 28,122.3 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 9,044.9 сая төгрөг

 

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын даргын зардал

 • 2021 оны төсөвт   5,408.4 сая төгрөг
 • 2022 оны төсвийн төсөлд 15,348.2 сая төгрөг

 

 

Сэтгэгдэл ( 1 )

Сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
Bataa(119.40.98.177) 2021 оны 11 сарын 03

ҮАГ, СЗХ, Хүний рэхийн комисс гээд хяналт шалгалтын чиглэлийн хараат бус байгууллагууд хасагдсан байна Ямар учир бна

0  |  0
Top