СУДАЛГАА: Монгол дахь цар тахлын эхний давалгаа 2-3 сар үргэлжилнэ

2020 оны 11 сарын 21

Цар тахлын улмаас үүсэх хохирлыг багасгах цор ганц арга зам бол хөл хорио, халдвар хамгааллын дэглэмийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, дагаж мөрдөх явдал гэдгийг эдийн засагч Д.Ган-Очир хэлж байна.

Тодотгоход,  Д.Ган-Очир, Л.Даваажаргал, Г.Мөнхбаяр, О.Цолмон, Э.Элбэгжаргал нарын эдийн засагчид, судлаачид энэ оны дөрөвдүгээр сард Ковид-19 цар тахлын Монгол дахь тархалтын сценарио шинжилгээг хийсэн байдаг. Тухайн үед халдвар дотооддоо тархаагүй байсан тул Монгол Улстай "адилтгаж" болох Молдав, Босни ба Херцеговина, Парагвай  гэсэн гурван улсаар сценарио шинжилгээ хийжээ.

 

Тухайн судалгааны дүнгээс дурдахад:

- Дотооддоо тархаж эхэлсэн өдрөөс эхлэн халдвар авсан хүний тоо эхний 18-30 хоногтоо өссөөр байна. Харин түүнээс хойш буурна.

- Цар тахлын эхний давалгаа 2-3 сар үргэлжилнэ.

- Хөл хориог хэр хурдан, үр дүнтэй авч хэрэгжүүлэхээс хамаарч 450-3000 хүнд халдварлана. Тодруулбал: 

 

  • Тархалт бага: 2-3 сар үргэлжилж 450  хүнд халдварлана

 

  • Тархалт дунд: 3 сар үргэлжилж 1700 хүнд халдварлана

 

  • Тархалт өндөр: 3 сар үргэлжилж 3000   хүнд халдварлана гэсэн дүн судалгаагаар гарсан байгаа юм.

 

Энэхүү судалгааг хийсэн эдийн засагчид, судлаачид дотооддоо халдвар тархаж эхэлснээс  хойших өдрүүдийн бодит мэдээллийг ашиглан тооцоог шинэчилж байгаа юм байна.

Top