БОЛОР ЦОМ-31 | Тэргүүн шүлэг - "Хэзээ ба хожмыг өгүүлэх зангирмал үгс"

БОЛОР ЦОМ-30 | Тэргүүн шүлэг - "Уулсын сэтгэлгээний тэлэлт"

2020 оны 01 сарын 04   |   0

БОЛОР ЦОМ-29 | Тэргүүн шүлэг - "Монгол хэл"

2020 оны 01 сарын 04   |   0

БОЛОР ЦОМ-28 | Тэргүүн шүлэг - "Би Цагаан дарь эх"

2020 оны 01 сарын 04   |   0

БОЛОР ЦОМ-27 | Тэргүүн шүлэг - "Нэргүй шүлэг"

2020 оны 01 сарын 04   |   0

БОЛОР ЦОМ-26 | Тэргүүн шүлэг - “Миний нэг өдөр ингэж санагдаад...”

2020 оны 01 сарын 04   |   0

БОЛОР ЦОМ-25 | Тэргүүн шүлэг - “Газрын үг"

2020 оны 01 сарын 04   |   0

БОЛОР ЦОМ-24 | Тэргүүн шүлэг - “Англи хэлэнд итгэж зориулав”

2020 оны 01 сарын 04   |   0

БОЛОР ЦОМ-23 | Тэргүүн шүлэг - “Бурхан хүсэл”

2020 оны 01 сарын 04   |   1

БОЛОР ЦОМ-22 | Тэргүүн шүлэг - "Арга билгийн ертөнц"

2020 оны 01 сарын 04   |   0

БОЛОР ЦОМ-21 | Тэргүүн шүлэг –“Шөнийн онгоц”

2020 оны 01 сарын 04   |   0

БОЛОР ЦОМ-20 | Тэргүүн шүлэг – “Зам”

2020 оны 01 сарын 04   |   1

БОЛОР ЦОМ-19 | Тэргүүн шүлэг – “Хүрэл чоно улина”

2020 оны 01 сарын 04   |   0

БОЛОР ЦОМ-18 | Тэргүүн шүлэг – “Янжинлхам бурханд гуйж мөргөх шүлэг”

2020 оны 01 сарын 04   |   0

БОЛОР ЦОМ-16 I Тэргүүн шүлэг - “Ижийтэйгээ байхад"

2020 оны 01 сарын 04   |   0

БОЛОР ЦОМ-15 | Тэргүүн шүлэг - "Хуучин дэр модны дууль"

2020 оны 01 сарын 04   |   0
Top