МҮОНРТ-ийн Ерөнхий захирлын албан тушаалд өрсөлдөж буй эрхмүүдийг танилцуулж байна

Т.Давааням | Zindaa.mn
2020 оны 12 сарын 01

Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз (МҮОНРТ)-ийн Ерөнхий захирлын албан тушаалд нэр дэвшигчдийг бүртгэх нээлттэй сонгон шалгаруулалтын хугацаа маргааш (2020.12.02) дуусгавар болно.  

Одоогоор сонгон шалгаруулалтад оролцохоор бүртгүүлсэн 16 нэр дэвшигчийн нэрсийг хэвлэлүүд мэдээлж байна.

Тухайлбал, МҮОНРТ-ийн Дэд захирал Г.Гэрэл, УИХ-ын даргын Эдийн засгийн зөвлөх С.Баярмөнх, Үндэсний брэндийн ажлын албаны дарга Н.Дэмбэрэл, "Саунд Монголиа" компанийн Гүйцэтгэх захирал М.Уянга, "ТВ5" телевизийн захирал асан Э.Дагиймаа, Tvmongoliа.mn сайтын эрхлэгч Д.Оюун-Эрдэнэ, "ММ" агентлагийн захирал асан Р.Гандиймаа, "ММ" агентлагийн редактор асан А.Энхтуул, МҮОНТВ-ийн сэтгүүлч Г.Агааноров, "ММ" агентлагийн нэвтрүүлэгч Г.Чоглоонамжил, Ш.Бямбацогт, сэтгүүлч Б.Цондовдорж, А.Бүрэнбаатар, Н.Болормаа, М.Амарбаяр нарын нэрс яригдаж байна.


Г.Гэрэл

С.Баярмөнх

Г.Агааноров

Р.Гандиймаа

Д.Оюун-Эрдэнэ

Н.Дэмбэрэл

Г.ЧоглоонамжилЭ.Дагиймаа

Б.ЦондовдоржА.Бүрэнбаатар
 

 Ш.Бямбацогт

М.Амарбаяр ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ШАЛГУУР
 

МҮОНРТ-ИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ТОМИЛОХ ЖУРАМ
 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
 

 • МҮОНРТ–ийн Ерөнхий захиралд нэр дэвшигчийг “Олон Нийтийн Радио, Телевизийн тухай хууль”-ийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.7, 31 дүгээр зүйлийн 31.3 заалт, Хөдөлмөрийн тухай хууль, МҮОНРТ-ийн дүрмийн холбогдох заалтуудыг үндэслэн ерөнхий захиралд нэр дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах, томилох үйл ажиллагааг зохион байгуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.
 • Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Радио, Телевиз (МҮОНРТ)-ийн Ерөнхий захиралд нэр дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах, томилохдоо нийтэд ил тод, нээлттэй байх зарчмыг баримтална.
 • МҮОНРТ-ийн Ерөнхий захиралд Монгол Улсын иргэн нэрээ дэвшүүлж өрсөлдөх эрхтэй. Ерөнхий захиралд аль нэг байгууллага, хамт олон, хэсэг бүлгээс нэр дэвшүүлэхгүй.


Хоёр. Нэр дэвшигчдэд тавигдах шаардлага
 

 • МҮОНРТ-ийн Ерөнхий захиралд нэр дэвшигч, сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь дараах шаардлагыг хангасан байвал зохино.
 • “ОНРТ-ийн тухай” хуулийн Үндсэн зарчим, зорилго, зорилт, ил тод байдлыг хангаж ажиллах чадвартай байх,
 • ОНРТ-ийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэдлэг, дадлага, туршлага, арга барил, ажил хэрэгч чанарыг хангасан байх,
 • ОНРТ-ийн хараат бус, бие даасан байдлыг хангаж, олон нийтийн төлөө өндөр хариуцлага, санаачлагатай ажиллах чадвартай байх,
 • Олон ургалч үзэл, ёс зүйн өндөр түвшинд олон улсын шилдэг туршлага, жишгээр ОНРТ-ийг зөв бодлогоор хөгжүүлж, удирдах чадвартай байх,
 • Хэвлэл, мэдээллийн эрх чөлөө, Олон нийт, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлага, эрх ашгийг дээдлэн ажиллах чадвартай байх,
 • Ёс зүйн болон хувийн зохион байгуулалт нь ОНРТ-ийг удирдахад харшлахгүй байх, харилцааны соёл, өөрийгөө илэрхийлэх өндөр чадвартай байх
 • МҮОНРТ–ийн өмнө тавигдсан зорилго, зорилтыг нэр төртэй хэрэгжүүлэх шаардлагыг хангахуйц, чадварлаг мэргэжлийн баг бүрдүүлж, хамт олны эв нэгдлийг хангаж, бүтээлч уур амьсгал бий болгох, ажиллагсдын хөдөлмөрлөх нөхцөл, нийгмийн асуудлыг оновчтой шийдвэрлэх, удирдан зохион байгуулах чадвартай байх,
 • МҮОНРТ-ийн Ерөнхий захиралд нэр дэвшигч нь бусад радио, телевизийн эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч этгээд бус байх


Гурав. Ерөнхий захиралд нэр дэвшигчийн шалгуур
 

 • Дээд боловсролтой, Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх,
 • Ял шийтгэлгүй байх,
 • Улс төрийн аль нэг намын гишүүн бус байх,
 • Хэвлэл, мэдээллийн салбар болон түүнтэй адилтгах чиглэлээр 10-аас доошгүй жил ажилласан, удирдах ажлын таваас доошгүй жилийн дадлага, туршлагатай байх,
 • НҮБ-ын албан ёсны нэгээс доошгүй хэлээр мэдээлэл авах, ярианы болон бичгийн дундаж болон түүнээс дээш мэдлэг чадвартай байх,
 • Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлага, эрх зүйн чиглэлээр зохих мэдлэг, дадлага туршлагатай байх,
 • ОНРТ-ийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэг, контентын бодлого, чанар, үр нөлөөг сайжруулах, менежмент, техник, технологийн шинэчлэлийн бодлогыг боловсронгуй болгох, хүний нөөцийн зохистой бодлого хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлсэн байх,
 • “Хөдөлмөрийн тухай” Монгол Улсын хуулийн холбогдох заалтуудад заасан хөдөлмөрийн сахилгын ноцтой зөрчил гаргаж байгаагүй байх,


Дөрөв. Ерөнхий захиралд нэр дэвшигчийн бүрдүүлэх материал
 

 • МҮОНРТ-ийн Ерөнхий захирлын сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн өргөдөл
 • Биеийн байцаалт /Төрийн албан хаагчийн маягт №1/
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Цээж зураг хоёр хувь
 • Боловсрол, мэргэжил, зэрэг, цол, мэргэшсэн байдлын нотлох бичиг баримтыг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • ОНРТ-ийг хөгжүүлэх мөрийн хөтөлбөр
 • Гурван үеийн намтар
 • Цагдаагийн газрын тодорхойлолт
 • Улс төрийн аль нэг намын гишүүн бус болохыг нотлох баримт бичиг
 • Байгууллагын болон хувь хүнээс өгсөн мэргэжлийн болон ажил байдлын тодорхойлолт, үнэлгээ
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Санаачилсан, удирдан зохион байгуулсан ажил, туурвисан бүтээлийн жагсаалт, товч мэдээлэл
 • Ерөнхий захирлын сонгон шалгаруулалтад оролцогч бүрдүүлэх материалыг битүүмжилсэн байна.


Тав. Ерөнхий захиралд нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулах, томилох
 

 • МҮОНРТ-ийн Ерөнхий захиралд нэр дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах, томилох журмыг сонгон шалгаруулалт явуулахаас 14 хоногийн өмнө нийтэд нээлттэй ил тод зарлана.
 • Ерөнхий захиралд нэр дэвшигчийн материалыг сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарласан хугацаанд Үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга битүүмжлэлтэйгээр хүлээн авна.
 • Материалыг сонгон шалгаруулалт зарласнаас хойш 14 хоногийн дотор хүлээн авна. Хүлээн авах хугацаа 14 дэх өдрийн ажлын цаг буюу 18:00 цагаар тасалбар болно.
 • Ерөнхий захиралд нэр дэвшиж, сонгон шалгаруулалтад оролцогсдын материалыг Үндэсний Зөвлөлийн гишүүдээс бүрдсэн Ажлын хэсэг бүртгэн авч, энэхүү журмын дагуу шаардлага хангасан материалыг Үндэсний Зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулна.
 • Ерөнхий захиралд нэр дэвшиж, сонгон шалгаруулалтад оролцогсодтой Үндэсний Зөвлөл танилцах ярилцлага хийнэ.
 • Ерөнхий захиралд нэр дэвшигч нэг бүрт Үндэсний Зөвлөлийн гишүүд үнэлгээ өгч, хамгийн их оноо бүхий 2 нэр дэвшигчийг Ерөнхий захирлыг сонгох нууц санал хураалтад оруулна.
 • “ОНРТ-ийн тухай” хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 заалтын дагуу Үндэсний зөвлөл нууц санал хураалтаар ердийн олонхийн саналаар МҮОНРТ-ийн Ерөнхий захирлыг томилж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлнэ.

Сэтгэгдэл ( 11 )

Сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
Зочин(202.126.89.221) 2020 оны 12 сарын 02

Бямбацогт дагиимаа амарбаяр та нар дэмии байхаа

0  |  0
zochin(98.206.15.23) 2020 оны 12 сарын 02

Ninjjamtsiigaa l tomilhdee.Busad n bol hetsuu yum bna.Naranbaatar chadah bolovch huuchin fraktsiaa daguulaad irsen baigaa n tiimerhuu.

0  |  1
хөдөөний үзэгч(192.82.72.16) 2020 оны 12 сарын 01

Гандиймаа чи шүү.Чадна.баярлалаа.амжилт.

0  |  0
У(66.181.161.24) 2020 оны 12 сарын 01

гандййймаа яаашка

0  |  0
Эрдэнэ(59.153.115.70) 2020 оны 12 сарын 01

арай ч дээ өөр хүн алга уу

1  |  0
zochin(64.119.20.60) 2020 оны 12 сарын 02

tentseh hun bhgvi bolgoo

1  |  2
ААК(202.131.249.14) 2020 оны 12 сарын 02

НАРАНБААТАР НЬ ИЛҮҮ ИЛҮҮ, ЖИРИЙН ОЛОН ТҮМЭН БОЛ ИЛҮҮ ГЭЖ ХАРДАГ, УЛС ТӨРИЙН САЛХИНД ОРООД БАЙГАА БОЛОХООС ИЛҮҮ ШҮҮ,,,

4  |  2
Иргэн(192.82.64.220) 2020 оны 12 сарын 02

Нинжжамц л байх шив дээ. Бусад нь ч мэдэхгүй ээ. Сайн сэтгүүлч, нэвтрүүлэгч байж болно. Харин тэднийг шилдэг удирдагч менежер гэдгийг нь мэдэхгүй юм байна. Шилдэг менежерийг сонгож тавих хэрэгтэй дээ.

2  |  1
иргэн(202.9.40.62) 2020 оны 12 сарын 02

Чоглоонамжил хамгийн сайн нь байна

1  |  2
зочин (139.5.217.93) 2020 оны 12 сарын 02

нинжжамц гуай болимоор байнаа амарч үз

1  |  0
иргэн(202.9.46.9) 2020 оны 12 сарын 02

би чадна аа нууд ямар их байна аа

4  |  0
Top