КОВИД-19: Албан байгууллагад халдваргүйжүүлэлт хийх заавар

2021 оны 01 сарын 13

Ажилтан, албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах, анхаарал халамж тавих, дархлааг дэмжих нь Коронавируст халдварт өртөх эрсдэлийг бууруулна гэж ЭМЯ-наас зөвлөж байна.
 

Top