Санхүүгийн нөхцлүүдийг ЗӨӨЛЛӨХ арга хэмжээ авч байна

2020 оны 11 сарын 23

Мөнгөний бодлогын хорооны шийдвэрийн талаар өмнө нь мэдээлсэн.

Зээлийн эргэн төлөлтийг хойшлуулах зохицуулалтын шийдвэр иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж байгаа ч нөгөө талаас урт хугацаанд үргэлжлэх нь банкны системийн хэмжээнд зээлийн тасалдал, хөрөнгийн дутагдал үүсгэх эрсдэлийг нэмэгдүүлэх үү.  Энэ үед мөнгөний урсгал аль аль талдаа хүртээмжтэй, хэвийн байх  нь чухал.  Мөнгөний бодлогын хороо банкны системийн хэмжээнд үүсэх эрсдэлийг бууруулахын тулд ямар арга хэмжээ авах боломж, орон зай байна вэ? гэсэн асуултад:

Мөнгөний бодлогын газрын захирал Б.Баярдаваа “Эдийн засагт үүсээд байгаа нөхцөл байдалтай холбоотойгоор банкны салбарт эрсдэл хуримтлагдаж, тогтвортой байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэл байгаа. Монголбанкны зүгээс эдийн засагт нийлүүлэх санхүүжилтийн цонхуудад өөрчлөлт оруулах, банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах санхүүгийн зуучлалыг хэвийн хэмжээнд хадгалах, эдийн засаг руу нийлүүлэгдэх санхүүжилтийг тодорхой түвшинд нь хадгалах гэсэн өөрчлөлтүүд хийгдэж байна. Энэ хүрээнд Мөнгөний бодлогын хорооны мэдэгдэлд дурдсанчлан харьцангуй урт хугацаатай дахин санхүүжилтийн хэрэгслийг  өмнөх  репо санхүүжилтийн хэрэгсэлд үндэслэн нэвтрүүлж байгаа. Энэхүү санхүүжилтийн дэмжлэг нь нөгөө талаасаа санхүүгийн нөхцлүүдийг зөөллөх өөрөөр хэлбэл эдийн засаг руу гарч байгаа санхүүжилтийн, зээлийн нийлүүлэлтийн өртгийг бууруулна. Сайн үр дагавар нь өрх , аж ахуйн нэгж дээр очиж тусна” гэлээ.

 

Top